Abridgement of  al-Futūḥāt al-makkiyya, 636 ( 1238 gregorian )  | 8

1

أحوال الأنبياء

Ibn ʿArabī, Muḥammad ibn ʿAlī ibn Muḥammad (Muḥyī al-Dīn), 1165‒1240

Work
before 638 before 1240 Single work   ➥ Early work

Relationships with other works | 1

2

رسالة في بيان أولياء الله

Ibn ʿArabī, Muḥammad ibn ʿAlī ibn Muḥammad (Muḥyī al-Dīn), 1165‒1240

Work
before 1240 before 637 Single work   ➥ Early work

Relationships with other works | 1

3

رسالة المحبة

Ibn ʿArabī, Muḥammad ibn ʿAlī ibn Muḥammad (Muḥyī al-Dīn), 1165‒1240

Work
before 638 before 1240 Single work   ➥ Monograph : Editions | 2

Relationships with other works | 1

4

الفوائد الشريفة والنكات اللطيفة

Ibn ʿArabī, Muḥammad ibn ʿAlī ibn Muḥammad (Muḥyī al-Dīn), 1165‒1240

Work
before 638 before 1240 Single work   ➥ Early work

Relationships with other works | 1

5

لواقح الأنوار القدسية في مختصر الفتوحات المكية

al-Šaʿrānī, ʿAbd al-Wahhāb ibn Aḥmad ibn ʿAlī, 1492‒1565

Work
951 1544 Single work   ➥ Early work : Editions | 1

Relationships with other works | 1

6

لواقح الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية

al-Šaʿrānī, ʿAbd al-Wahhāb ibn Aḥmad ibn ʿAlī, 1492‒1565

Work
933 1526 Single work   ➥ Early work : Editions | 4

Relationships with other works | 3

7

منتخب من أسرار الفتوحات المكية

Work
Anonymous single work   ➥ Early work

Relationships with other works | 1

8

al-Yawāqīt wa-l-ǧawāhir fī bayān ʿaqāʾid al-akābir

al-Šaʿrānī, ʿAbd al-Wahhāb ibn Aḥmad ibn ʿAlī, 1492‒1565

Work
955 1548 Single work   ➥ Early work : Editions | 2

Relationships with other works | 1

Work type      
Form of work      
Intention      
Creator | 2