Derivative work  Tanwīr baṣāʾir al-muqallidīn fī manāqib al-ʾaʾimma al-muǧtahidīn, 1023 ( 1614 gregorian )  | 4

1

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

al-Qāḍī ʿIyāḍ, ʿIyāḍ ibn Mūsā, 1113‒1149

Work
12th century Single work   ➥ Early work : Editions | 3

Relationships with other works | 7

2

توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس

Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī, Aḥmad ibn ʿAlī, 1372‒1449

Work
835 1431 Single work   ➥ Early work : Editions | 2

Relationships with other works | 3

3

عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

al-Ṣāliḥī, Muḥammad ibn Yūsuf, died 1536

Work
941 1534 Single work   ➥ Early work : Editions | 1

Relationships with other works | 2

4

مناقب الإمام أحمد بن حنبل

Ibn al-Ǧawzī, ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAlī, 1116‒1201

Work
12th century Single work   ➥ Early work : Editions | 3 ; Translations | 1

Relationships with other works | 2

Work type      
Form of work      
Intention      
Creator | 4