Selection (iḫtiyār) of  الترغيب والترهيب, 12th century  | 2

1

الأربعون من مسموع ابن عبد الدائم من الترغيب للتيمي

Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī, Aḥmad ibn ʿAlī, 1372‒1449

Work
15th century Single work   ➥ Early work

Relationships with other works | 1

2

منتقى الغريب الفاني من الترغيب للأصبهاني

al-Biqāʿī, Ibrāhīm ibn ʿUmar, 1406‒1480

Work
837‒841 1433‒1437 Single work   ➥ Early work

Relationships with other works | 1