აღმოსავლური ფილოლოგია

IV
Type Text, print (unmediated)
Responsibility
  • საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია : აკად. გ. წერეთლის სახ. აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი
  • ვლადიმერ ახვლედიანი, თამაზ გამყრელიძე (მთავარი რედაქტორო), ალექსანდრე გვახარია [et al.]
Added title-page title
  • Восточная филология
  • IV

  • Академия Наук Грузинской ССР : Институт востоковедения им. Акад. Г. В. Церетели

Added title-page title
  • Philologia orientalis
  • IV

  • G. Tsereteli Institute of Oriental Studies, Academy of Sciences, Georgian S. S. R.

Edition
  • 1 éd.

Publisher

თბილისი : გამომცემლობა „მეცნიერება‟

Date

1976
Illustrative content

Illustration

Description Number of volumes 1

296 pages

Dimension
  • 18 × 27 cm
Record No. M92203 Updated at 2009-03-02

Item
Call number 13-B-22