النقد الماركسي لليبرالية

Piece analytic single unit

Type Text
Responsibility
  • سلام زويدي
Contained in
Supplementary content
Bibliography  

صفحات 88-89

Record No. M207444 Updated at 2017-01-09

Call number of referential item

40-439 5 (2015) نوفمبر

Work
 
Title النقد الماركسي لليبرالية
Date
  • Gregorian 2015
Form of work
  • Non-literary work; discursive work

Author

زويدي، سلام

Record No. W216916 Updated at 2017-01-09
Edition in Arabic