قراءة الجابري لفلسفة ابن رشد

Piece analytic single unit

Type Text
Responsibility
  • فتيحة فاطمي
Contained in
AKid 207427 (M207427) Updated at 2017-01-09

Compact ISBD format

Text

قراءة الجابري لفلسفة ابن رشد / فتيحة فاطمي


Expanded ISBD format

Area 0

Content form and media type

Text

Area 1

Title and statement of responsibility

قراءة الجابري لفلسفة ابن رشد / فتيحة فاطمي

Record No. M207427 Updated at 2017-01-09
<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" />
<link rel="schema.DCTERMS" href="http://purl.org/dc/terms/" />
<meta name="DC.title" content="قراءة الجابري لفلسفة ابن رشد" />
<meta name="DC.type" content="Book" />
<meta name="DC.creator" content="Fāṭimī, Fatīḥaẗ" />
<meta name="DC.format" content="" /> <meta name="DC.language" content="Arabic" />
<meta name="DC.identifier" content="http://alkindi.ideo-cairo.org/manifestation/"207427"scheme="DCTERMS.URI" />
<meta name="DC.audience" content="adult, serious" />
<meta name="DCTERMS.modified" content="2017-01-09" scheme="DCTERMS.W3CDTF" />

Call number of referential item

40-439 4 (2015) أفريل

Work
 
Title قراءة الجابري لفلسفة ابن رشد
Date
  • Gregorian 2015
Form of work
  • Non-literary work; discursive work

Author

Fāṭimī, Fatīḥaẗ

Subject

Ibn Rušd, Muḥammad ibn Aḥmad, 1126‒1198

AKid W216891 Updated at 2017-01-09
Edition in Arabic