إشكالية فهم النص الديني الإسلامي

Piece analytic single unit

Type Text
Responsibility
  • مجدي عز الدين حسن
Contained in
Supplementary content
Bibliography  

صفحة 79

Record No. M207426 Updated at 2017-01-09

Call number of referential item

40-439 4 (2015) أفريل

Work
 
Title إشكالية فهم النص الديني الإسلامي
Date
  • Gregorian 2015
Form of work
  • Non-literary work; discursive work

Author

حسن، مجدي عز الدين

Record No. W216890 Updated at 2017-01-09
Edition in Arabic