أصل القانون بين السوفسطائيين وسقراط

Piece analytic single unit

Type Text
Responsibility
  • محمد ممدوح علي عبد المجيد
Contained in
Record No. M207390 Updated at 2017-01-04

Call number of referential item

40-439 3 (2014) نوفمبر

Work
 
Title أصل القانون بين السوفسطائيين وسقراط
Date
  • Gregorian 2014
Form of work
  • Non-literary work; discursive work

Author

عيد المجيد، محمد ممدوح

Subject

Socrate, 469 B.C.‒399 B.C.

Record No. W216867 Updated at 2017-01-04
Edition in Arabic