ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕು

Monograph single unit

Type Text, print (unmediated)
Responsibility
 • ಜೆ. ಜೊಮ್ಯ
 • ಅನುವಾದಕಿ: ಎನ್. ಹೆಚ್. ರಾಜಮ್ಮ ; ಕಲೆಗಾರ್ತಿ: ಸಹೋದರಿ ಕ್ಲೇರ್

Manufacturer

ಬೆಂಗಳೂರು : ಪೂರ್ವ ಪತ್ರಿಕಾ

Date

1974
Description Number of volumes 1

272 pages

Dimension
 • 13 × 18 cm
Record No. M157084 Updated at 2013-09-21

Compact ISBD format

Text : unmediated

ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕು / ಜೆ. ಜೊಮ್ಯ ; ಅನುವಾದಕಿ: ಎನ್. ಹೆಚ್. ರಾಜಮ್ಮ ; ಕಲೆಗಾರ್ತಿ: ಸಹೋದರಿ ಕ್ಲೇರ್. — [S.l] : [s.n.], 1974 (ಬೆಂಗಳೂರು : ಪೂರ್ವ ಪತ್ರಿಕಾ). — 272 p. ; 18 cm.


Expanded ISBD format

Area 0

Content form and media type

Text : unmediated

Area 1

Title and statement of responsibility

ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕು / ಜೆ. ಜೊಮ್ಯ ; ಅನುವಾದಕಿ: ಎನ್. ಹೆಚ್. ರಾಜಮ್ಮ ; ಕಲೆಗಾರ್ತಿ: ಸಹೋದರಿ ಕ್ಲೇರ್

Area 4

Publication, production, distribution

[S.l] : [s.n.], 1974 (ಬೆಂಗಳೂರು : ಪೂರ್ವ ಪತ್ರಿಕಾ)

Area 5

Material description

272 p. ; 18 cm.

Record No. M157084 Updated at 2013-09-21
<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" />
<link rel="schema.DCTERMS" href="http://purl.org/dc/terms/" />
<meta name="DC.title" content="ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕು" />
<meta name="DC.type" content="Book" />
<meta name="DC.creator" content="Jomier, Jacques, 1914‒2008" />
<meta name="DC.contributor" content="Sœur Claire" />
<meta name="DC.contributor" content="Rājamma, N. H." />
<meta name="DC.publisher" content="Eastern Press" />
<meta name="DC.date" content="1974" />
<meta name="DC.format" content="1 volumes(272 pages);13 × 18cm" /> <meta name="DC.language" content="Kannada" /> <meta name="DC.language" content="French" />
<meta name="DC.subject" content="Lives of Jesus, sayings and miracles" />
<meta name="DC.identifier" content="http://alkindi.ideo-cairo.org/manifestation/"157084"scheme="DCTERMS.URI" />
<meta name="DC.audience" content="adult, serious" />
<meta name="DCTERMS.modified" content="2013-09-21" scheme="DCTERMS.W3CDTF" />

Item
Call number 3-52-127
Work
 
Title La vie du Messie
Date
 • Gregorian 1963
Form of work
 • Biographic work; individual biography

Author

Jomier, Jacques, 1914‒2008

VIAF
 • 307023706
Record No. W69519 Updated at 2017-02-27
Translation in Kannada from the French original
Illustrator Sœur Claire
Translator Rājamma, N. H.
Other manifestations of this work    10
 • Work Mesih isa'nin yaşami

  J. Jomier

  Istanbul : Sak Ofset Ltd. ; 2006 ; Kitabi Mukaddes Şirketi ; 2006

  Call number   EXPO-JOM/22

 • Work La vie du Messie

  J. Jomier

  Paris : Les Éditions du Cerf ; 1965

  Call number   2-6/1-14

 • Work La vita del Messia

  J. Jomier, [traduzione italiana à cura del Roberto Antonetto]

  [s.l.] : Marietti ; 1968

  Call number   3-52-18

 • Work La vie du Messie

  J. Jomier

  Paris : Les Éditions du Cerf ; 1963

  Call number   3-52-18a

 • Work Jésus la vie du Messie

  Jacques Jomier

  Paris : Ligue catholique de l'Evangile, 1966

  Call number   3-52-123

 • Work La vida del Messias

  J. Jomier, [traductor, Just M. Llorens]

  Estella : Editorial Estela ; 1964

  Call number   3-52-124

 • Work キリストの生涯

  J・ジョミエ著, 南大路くに訳

  東京 : ヷェリタス出版社 ; 1970

  Call number   3-52-126

 • Work Đức Giêsu-Kytô

  Nguyên tác của J. Jomier « La vie du Messie » do Éditions du Cerf xuất bản năm 1963, Bản dịch của Dương-Phươc-Hùng

  [s.n.] ; 1965

  Call number   3-52-125

 • Work La vida del Mesías

  J. Jomier, [ traducción castellana Pedro Darnell]

  Barcelona : Editorial Estela ; 1966

  Call number   EXPO-JOM/12

 • Work المسيح ابن مريم

  تأليف جاك جوميير، سامي اليافي

  بيروت : دار الكلمة, 1966

  Call number   EXPO-JOM/7