Arts         Cinema         Studies on works    | 2
1

جمهورية الحب : اوراق عن الفن والثقافة

عمرو عبد السميع

القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب : الدار المصرية اللبنانية، 2000

Monograph single unit

Printed  

21-630-1

2

الفيلم التسجيلي : تعريفه، اتجاهاته، أسس وقواعده

منى سعيد الحديدي

القاهرة : دار الفكر العربي ; الكويت : دار الكتاب الحديث, 1982

Monograph single unit

Printed  

21-630-4

Creator | 2      
Publisher | 4