Old books    | 262
1

Eclogarum Physicarum et Ethicarum. Libri duo : 1.1

Ioannis Stobaei, ad codd. Mss. Fidem suppleti et castigati annotatione et versione latina instructi ab Arn. Herm. Ludov. Heeren

Gottingae [Göttingen] : apud Vandenhoeck et Ruprecht, 1792−1801

Monograph

Printed  

LA-81

Other publications of the same work

2

Ἰλιάς

Ὁμήρου

Oxonii [Oxford] : e theatro Sheldoniano ; London : Impensis Jac. Fletcher ... : Prostant apud J. Rivington and J. Fletcher ..., 1758

Monograph

Printed  

LA-83

3

Summa theologiae, cura et studio Instituti Studiorum Medievalium Ottaviensis ad textum S. Pii Pp. V. iussu confectum recognita

S. Thomae de Aquino

Ottawa : Studii generalis, 1941−1945

Monograph

Printed  

LA-16

4

Corpus iuris civilis in IIII. partes distinctum : quarum prima, dn. sacratissimi principis Iustiniani Institutionum Lib. IIII. Digestorum seu Pandectarum Lib. L. continentur. Quae reliquis partibus includantur, auersa docebit pagina His accesserunt Commentarij, quibus inter caetera variae lectiones, leges similes, contrariae, abrogatae : verborum, legumq ; difficilium interpretationes atque compendia, anni singulis Codicis legibus additi continentur. Praeter Institutionum nouam Epitomen, accessit [et] alia Nouellarum Iustiniani, ad ordinem Edicti perpetui adcommodata.

Authore Dionysio Gothofredo ...

Lugduni [Lyon] : In officina Barthol. Vincentij, 1583

Monograph

Printed  

LA-7

5

Refutatio Alcorani : in qua ad Mahumetanicae superstitionis radicem securis apponitur ; [ac] Mahumetus ipse gladio suo jugulatur

ab auctore Ludovico Marraccio Lucensi...

Patavii [Padoue] : ex Typographia Seminarii, [1698]

Early work

Printed  

LA-102

Other publications of the same work

6

De la recherche de la verité où l'on traite de la nature, de l'esprit de l'homme, et de l'usage qu'il en doit faire pour éviter l'erreur dans les sciences

Par N. Malebranche

à Paris : Chez Christophe David, 1735

Monograph

Printed  

LA-78

7

Le Nazaréen ou le christianisme des juifs, des gentils et des Mahométans

traduit de l'anglois de Jean Toland, [préface par P. H. D. d'Holbach]

Londres : [s.n.], 1777

Monograph

Printed  

LA-115

8

Hieroglyphica, sive de sacris ægyptiorum, aliarumque gentium literis, Commentariorum libri LVIII, duobus aliis ab eruditissimo viro annexis. Accesserunt loco auctarii, Hieroglyphicorum collectanea, ex veteribus et recentioribus auctoribus descripta, et in fex libros ordine alphabetico digesta ; Horapollinis item Hieroglyphicorum libri duo ex postrema Davidis Hoeschelii correctione. Praeterea ejusdem Pierii declamatiuncula pro barbis sacerdotum ; de infelicitate litteratorum libri Duo ; denique antiquitatum bellunensium sermones quatuor

Joannis Pierii Valeriani

Francofurti ad Moenum [Francfort] : Sumptibus Christiani Kirchneri, 1678 (Francofurti ad Moenum [Francfort] : Typis Wendelini Moewaldi)

Monograph

Printed  

LA-20

9

L'Abyssinie d'après James Bruce et les voyageurs contemporains : orné de 48 gravures

A. S. de Doncourt

Lille rue Charles de Muyssart, 24 ; Paris rue des Saints-Pères, 30 : Librairie de J. Lefort, 1886

Monograph

Printed  

LAP-223

Digital  

10

Almenara de la luz : tratado de mucho provecho para beneficio de alma

Compuesto en lengua ebraica por el gran sabio Yshac Aboab, traducido en lengua bulgar para beneficio comun por el Haham Iahacob Hages

Impreso en Amsterdam : Casa de Iahacob Alvares Sotto : Moseh Abenyacar Brandon : Benjamin de Yongh, [1742?]

Monograph

Printed  

LA-39

Other publications of the same work

11

L'âme affermie dans la foi, et prémunie contre la séduction de l'erreur ou Preuves abrégées de la religion, à la portée de tous les esprits et de tous les états

Par l'auteur de l'Ame élevée à Dieu [Barthélemy Baudrand]

à Rouen : chez Labbey, libraire, 1792

Monograph

Printed  

LA-23

12

Aminta, favola boscareccia

Di Torquato Tasso

in Leida [Leyde] : Preffo Giovanni Elsevier, 1656

Monograph

Printed  

LA-51

13

Amschaspands et darvands

par F. Lamennais

Paris : rue de Seine, 14 bis : Pagnerre éditeur ; 1845

Monograph

Printed  

LA-124

14

An English and arabic dictionary : in two parts, arabic and English, and English and arabic

By Joseph Catafago

London : Bernard Quaritch, 1873

Monograph

Printed  

LA-133

15

Annals of the early Caliphate from original Sources

By William Muir

Londres : Smith, Elder and Co., 1883

Monograph

Printed  

LA-145

16

Annonces dominicales, ou modèles d'instructions sur les Évangiles de tous les dimanches de l'année : tome troisième et suite de l'introduction au saint ministère, tome VI

par M. l'abbé de Mangin ...

à Paris : chez Rollin ..., 1771

Monograph

Printed  

LA-76

17

Aperçu historique sur les mœurs et coutumes des nations...

par G.-B. Depping

Paris : Mairet et Fournier, libraires-éditeurs, 1842

Monograph

Printed  

LA-121

Other publications of the same work

18

Aristotelis Libri omnes ad animalium cognitionem attinentes cum Averrois cordubensis variis in bosdem commentariis

Aristote

Venetiis [Venise] : Apud Iuntas, 1574

Monograph

Printed  

LA-12

Other publications of the same work

19

Aristotelis Omnia quae extant Opera selectis translationibus... illustrata... Averrois,... in ea opera omnes... commentarii. Nonnulli etiam ipsius in logica, philosophia et medicina libri, cum Levi Gersonidis in libros logicos annotationibus, quorum plurimi a Jacob Mantino sunt in latinum conversi... Marci Antonii Zimarae in Aristotelis et Averrois dicta in philosophia contradictionum solutiones... Bernardi Tomitani,... in Arist. et Aver. dicta in primo libro Poster. Resolut. contradictionum solutiones... Tabulam vero M. A. Zimarae huic adjunximus operi...

Venetiis [Venise] : Apud Iuntas, 1562

Monograph

Printed  

LA-42

Other publications of the same work

20

L'art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens monumens, depuis la naissance de Notre-Seigneur par le moyen d'une table chronologique …

[Charles Clémencet], [avec la collaboration de Maur Dantine et d'Ursin Durand]

à Paris : chez Guillaume Desprez ..., 1770

Monograph

Printed  

LA-99

21

Atlas céleste de Flamstéed : approuvé par l'Académie royale des sciences et publié sous le privilège de cette compagnie

à Paris : F. G. Deschamps, libraire ... : chez l'auteur [J. Fortin], ..., 1776

Monograph

Printed  

LA-91

22

Baghdad during the Abbassid Caliphate from contemporary Arabic and Persian sources

by G. Le Strange

Oxford : The Clarendon Press, 1900

Monograph

Printed  

LA-143

23

The Beacon of Truth or Testimony of the Coran to the Truth of the Christian Religion

Translated from the Arabic by William Muir

Londres : The Religious Tract Society, 1894

Monograph

Printed  

LA-153

Other publications of the same work

24

Biblia Sacra Arabica Sacrae Congregationis de Propaganda Fide jussus edita ad usum Ecclesiarum Orientalium : additis è regione Bibliis Latinis Vulgatis

Romae : Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1671

Monograph

Printed  

LA-94 (1-2)

Other publications of the same work

25

Chef-d'œuvres de Fagan

à Paris : [s.n.], 1789

Monograph

Printed  

LA-111

26

Chef-d'œuvres dramatiques de Boindin

à Paris : au Bureau général des chefs d'œuvres dramatiques... : chez Bélin, Libraire ... : chez Valade l'aîné, imprimeur libraire..., 1791

Monograph

Printed  

LA-111

27

Le Chrétien en solitude

Par Jean Crasset

À Brusselle : chez François Foppens..., 1723

Monograph

Printed  

LA-55

28

Clypeus theologiæ thomisticæ : 1

Auctore rev. patre Joanne Baptista Gonet ...

Venetiis [Venise] : Ex Typographia Balleoniana, 1772

Monograph

Printed  

LA-63

29

Commentatio de indole versionis Novi Testamenti sahidicae : adcedunt [sic] Fragmenta epistolarum Paulli ad Timotheum, ex membranis sahidicis musei Borgiani velitris

M. Friderici Münteri ...

Hafniae [Copenhague] : prostat apud Chr. Gottl. Proft, univers. bibliopol, 1789 (Hafniae [Copenhague] : excudebat IO. Frider. Schultz, univers. typographus)

Monograph

Printed  

LA-109

30

Commerce des Romains depuis la fondation de Rome jusques à Constantin

Par M. [François] Mengoty ..., Traduite [sic] en français, avec des notes du traducteur par le citoyen Jacques Gassier

à Marseille : à l'imprimerie De Mossy, [1800?]

Monograph

Printed  

LA-49

Other publications of the same work

31

Conciliator, sive de convenientia locorum s. scripturæ, quæ pugnare inter se videntur : opus ex vetustis, recentioribus omnibus Rabbinis, magnâ industriâ, ac side congestum

Menasseh Ben Israel

Francofurti [i.e. Amsterdam] : Auctoris impensis [Menasseh ben Israel], 1632

Monograph

Printed  

LA-87

32

Conduite pour passer saintement les fêtes et octaves

Par le R.P. Avrillon ...

à Paris : chez la veuve Pierres ..., 1765

Monograph

Printed  

LA-77

33

Les congrégations religieuses chez les Arabes et la conquête de l'Afrique du nord

Par M. d'Estournelles de Constant

Paris : Maisonneuve : Ch. Leclerc, 1887

Monograph

Printed  

LA-160

34

Conjeturas Sagradas sobre los Prophetas primeros, colegidas de los mas celebres expositores, y dispuestos en contexto paraphrastico

Por el H. R. Yskak de Acosta

en Leyden : en casa de Thomas Van Ge'el, [1622?]

Monograph

Printed  

LA-18

35

The Contrast between Christianity and Muhammadanism : four Lectures delivered in Christ Church Cathedral, Zanzibar

By Godfrey Dale

Londres : Universities' Mission to Central Africa, 1909

Monograph

Printed  

LA-154

36

Le Coran

Mahomet, Traduction nouvelle par Édouard Montet

Paris : Édition Payot, 1929

Early work

Printed  

9-313-4a

Other publications of the same work

37

The Corân : its Composition and Teaching and the Testimony it bears to the holy Scriptures

By William Muir

Londres ; Brighton : Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK), 1903

Monograph

Printed  

LA-157

Other publications of the same work

38

Correspondance et mémoires d'un voyageur en Orient : 1

par Eugène Boré

Paris : Olivier-Fulgence, 1840

Monograph

Printed  

LA-89

39

Il Cortegiano

Del Conte Baldessar Castiglione

in Venetia : [s.n.], 1562

Monograph

Printed  

LA-52

40

Le cose marauigliose dell'alma citta di Roma : doue si tratta delle chiese, stationi, reliquie, corpi santi che vi sono, e diuersi maritaggi che si fanno di pouere Zitelle. Con la guida romana, che insegna facilmente à forastieri di ritrouare le cose più notabili di Roma. Li nomi de'sommi pontefici, imperatori, e altri principi christiani, con le principali poste d'Italia : di nuouo corrette, ampliate, e ornate di bellissime figure. Con aggiunta d'altre cose sacre da Clemente VIII. Paolo V. Vrbano VIII. Innocentio X. e Alessandro VII. e con le sette marauiglie del mondo, e altre cose notabili

[Girolarmo Franzini]

in Roma : Per il Dragondelli, 1675

Monograph

Printed  

LA-45

41

Coustumes du bailliage de Sens et anciẽ[n]s ressorts d'iceluy, redigées, et arestées au mois de novembre, l'an mil cinq cents cinquante cinq, par ordonance du roy

Sens : Imprimerie de G. Richeboys, 1556

Monograph

Printed  

LA-93

42

[Critique du Père Simon]

[S.l] : [s.n.], [1700?]

Printed  

LA-114

43

D. [Divi] Gregorii Nazianzeni Cognomento theologi, Opera omnia quae extant : nunc primum propter nouam plurimorum librorum accessionem in duos tomos distincta

cum doctissimis Graecorum, Nicetae Serronij, Pselli, Nonni, & Eliae Cretensis commentariis, Iacobo Billio Prunaeo ... interprete & scholiaste

Parisiis : Apud Nicolaum Chesneau ..., 1583

Monograph

Printed  

LA-104

Other publications of the same work

44

De l'Inspiration des livres sacrés, avec une réponse au livre intitulé "Défense des sentimens de quelques théologiens de Hollande sur l'Histoire critique du Vieux Testament"

Par le prieur de Bolleville

à Rotterdam : chez Reinier Leers, 1687

Monograph

Printed  

LA-114

45
Monograph

Printed  

46

Description de l'Asie mineure : faite par ordre du gouvernement français de 1833 à 1837, et publiée par le Ministère de l'instruction publique : Beaux-arts, monuments historiques, plans et topographie des cités antiques

par Charles Texier, correspondant de l'Institut

Paris : Typographie de Firmin Didot frères, libraires imprimeurs de l'Institut de France, rue Jacob, n° 56, 1839‒1849

Monograph

Printed  

LAP-222 (1 et 3)

Digital  

47

Le désert et le Soudan

Par M. le comte d'Escayrac de Lauture

Paris : Librairie de J. Dumaine : Librairie de Friedrich klincksieck ; 1853

Monograph

Printed  

LA-131

48

Dictionnaire de l'art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens monuments depuis la naissance de Notre-Seigneur jusqu'à l'année 1750 …

d'après les religieux bénédictains de la congrégation religieuse de S. Maur [Charles Clémencet], [avec la collaboration de Maur Dantine et d'Ursin Durand]

Paris : J.-P. Migne, 1854

Monograph

Printed  

LA-8

49

Dictionnaire de poche français-arabe et arabe-français, à l'usage des militaires, des voyageurs et des négociants en Afrique

par L. et H. Hélot

Alger : Dubos frères, [1847]

Monograph

Printed  

LA-75

50

Dictionnaire des artistes de l'école française au XIXè siècle : peinture, sculpture, architecture, gravure, dessin, lithographie et composition musicale

Par Ch. Gabet, orné de vignettes gravées par M. Deschamps

Paris : Madame Vergne, 1831

Monograph

Printed  

LA-11

51

Dictionnaire des ouvriers du bâtiment : Ouvrage indispensable à tout le monde et plus particulièrement destiné aux jeunes ouvriers, aux élèves des écoles primaires supérieures, des écoles d'adultes et des écoles professionnelles

par S. Jossier, membre de la Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne

Paris : Librairie générale de l'architecture et des travaux publics Ducher et Cie ; 1881

Monograph

Printed  

LA-117

52

Dictionnaire français-arabe

Par Ellious Bocthor, ..., revu et augmenté par A. Caussin de Perceval, ...

Paris : Firmin Didot Frères, 1829

Monograph

Printed  

LA-9

53

Dictionnaire françois-italien et italien-françois : 1-2

[Tiré de celui de Mr. l'Abbé François Alberti de Villeneuve]

à Venise : chez Thomas Bettinelli ; 1785

Monograph

Printed  

LA-17

54

Dictionnaire grec-français : Composé sur un nouveau plan où sont réunis et coordonnés les travaux de Henri Estienne, de Schneider, de Passow et des meilleurs lexicographes et grammairiens anciens et modernes : Augmenté de l'explication d'un grand nombre de formes difficiles et suivi de plusieurs tables nécessaires pour l'intelligence des auteurs

Par C. Alexandre, membre de l'Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres)

Paris : Librairie Hachette et Cie 79, boulevard Saint-Germain, 79, 1875

Monograph

Printed  

LA-169

55

Discursos Predycaveys que o Docto. Haham Yeosuah da Sylva pregou no K. K. Sahar A Samaym em Londres : He o Assumpto delle, tratar sobre os Treze Articulos, de nossa Sancta Ley

[introduction par Selomoh de Oliveira]

estampado em Amsterdam : em caza de Yahacob de Cordova , [1688?]

Monograph

Printed  

LA-117

56

Dissertatio historica de Muhammedismi ortu et progressu

Quam ex consensu Ampliss. Facult. Philos. In illustri Academia Upsaliensi, sub praesido viri clarissimi Dn. Laurentii Arrhenii histor. Profess. Reg. et ord. Publico Bonorum Examini sistit S:æ R:æ M:tis alumnus Andreas Unge Joh. Fil. V-Gothus

Upsaliae [Upsal] : Literis Wernerianis, 1718

Monograph

Printed  

LA-81

57

Divi Thomae Aquinatis ordinis praedicatorum doctoris angelici a Leone XIII p. m. : gloriose regnante catholicarum scholarum patroni coelestis renunciati "Summa theologica", editio altera romana ad emendatiores editiones impressa et noviter accuratissime recognita

Romae : Typographia Forzani et Socii, 1888−1894

Monograph

Printed  

LA-66

58

Les dix-sept mariages ou la colonie du bonheur

par M. Labenette, auteur des Hommes démasqués aux femmes

à Paris : Chez Capelle et Renand libraires commissionnaires, rue J.J. Rousseau, 1805 [An XIII]

Monograph

Printed  

LAP-206 (1-2)

Digital  

59

Du prétendu parallélisme entre les inscriptions cunéiformes et la genèse : Première partie : De la création au déluge : Thèse pour le doctorat présentée à la Faculté de théologie de Sorbonne

L'abbé Aurèle Quentin

Paris : 17, rue Bonaparte, 17 : H. Oudin, libraire-éditeur, 1885

Academic dissertation

Printed  

LA-170

60

Égypte ancienne

Par M. Champollion-Figeac ...

Paris : Firmin Didot Frères, 1839

Monograph

Printed  

LA-48

Other publications of the same work

61

L'Égypte musulmane et les fondateurs de ses monuments

par Mme R. L. Devonshire, attaché libre à l'Institut français d'archéologie orientale au Caire

Paris : Librairie orientale et américaine G. P. Maisonneuve, 1926 (Dijon : Maurice Darantière, 1926)

Monograph

Printed  

12-2-109

62

L'Egyptienne : roman ramsinite de la XIX° dynastie

Pierre Guédy, compositions hors texte de Ch. Atamian

Paris : Albert Méricant, Éditeur, [1903]

Monograph

Printed  

LAP-212

63

Essai sur l'histoire de l'islamisme

Par R. Dozy, traduit du hollandais par Victor Chauvin

Leyden : Brill ; Paris : G. P. Maisonneuve et Cie, 1879

Monograph

Printed  

LA-148

Other publications of the same work

64

Étude sur le Wadi Natroun, ses moines et ses couvents

Omar Toussoun

Alexandrie : Société de publications égyptiennes ; 1931

Monograph

Printed  

11-30-26

Other publications of the same work

65

Euclidis Elementorum geometricorum libri tredecim. Ex traditione doctissimi Nasiridini Tusini nunc primum Arabice impressi

Romae : Typographia Medicea, 1594

Monograph

Printed  

LA-1

Digital  

66

Eutychii aegyptii patriarchae orthodoxorum Alexandrini, Ecclesiae suae origines

Ex ejusdem arabico nunc primum typis edidit ac versione et commentario auxit Joannes Seldenus

Londini [Londres] : Prostant apud R and T Whitakerum : Excudebat Richardus Bishopus, 1642

Monograph

Printed  

LA-46

Other publications of the same work

67

Evolucionismo, monogenismo y pecado original

Manuel Cuervo

[S.l] : [s.n.], [1956?]

Monograph

Printed  

LA-110

68

Evolucionismo, poligenismo y exégesis bíblica

Maximiliano García Cordero

[S.l] : [s.n.], [1951?]

Monograph

Printed  

LA-110

69

Excursion en Orient : l'Égypte, le mont Sinaï, l'Arabie, la Palestine, la Syrie, le Liban

Par Ch. de Pardieu

Paris : Garnier frères, libraires, 1851

Monograph

Printed  

LA-118

70

Exercitatio grammatica linguæ arabicæ in caput alcorani LXIV quod inscribitur caput Fraudationis

Thomæ Erpenii

[S.l] : [s.n.], [1620?]

Monograph

Printed  

LA-112

71

¿Existe pluralidad de sentidos literales en la sagrada escritura?

Alberto Colunga

[S.l] : [s.n.], [1943?]

Monograph

Printed  

LA-110

72

Expedicion de los Catalanes y Aragoneses contra Turcos y Griegos dirigida a D. Juan de Moncada, Arzobispo de Tarragona

Por D. Francisco de Moncada

Madrid : Por D. Antonio de Sancha, 1777

Monograph

Printed  

LA-62

73

[Fagan ; Boindin]

[S.l] : [s.n.], [1795?]

Printed  

LA-111

74

Fer et feu au Soudan

Par R. Slatin Pacha, Traduit de la huitième édition allemande par G. Bettex

Le Caire : F. Diemer ; 1898

Monograph

Printed  

12-25-3

Other publications of the same work

75

Fragstuck deß [sic] Glaubens an die Calvinischen Predigkanten [sic] auß Schottem

Durch H. Johann Hayum Französisch gestellt, unnd [sic] von Sebastian Werro verteutschet

[Freyburg] : [s.n.], [1585]

Monograph

Printed  

LA-50

Other publications of the same work

76

The giant Cities of Bashan and Syria's holy Places

By J. L. Porter

Londres : Thomas Nelson and sons LTD, 1867

Monograph

Printed  

LA-151

77

Globus caelestis cufico-arabicus Veliterni Musei Borgiani

A Simone Assemano, illustratus, praemissa ejusdem de Arabum astronomia dissertatione, et adjectis duabus epistolis Cl. Josephi Toaldi

Patavii [Padoue] : Typis Seminari, 1790

Monograph

Printed  

LA-95

78

Grammaire arabe à l'usage des élèves de l'École spéciale des langues orientales vivantes : avec figures

Par A. I. Silvestre de Sacy

à Paris : Imprimerie impériale, 1810

Monograph

Printed  

LA-107 (1-2)

79

Le grand dictionnaire historique, ou le Mélange curieux de l'histoire sacrée et profane … : 1

Par Louis Morery...

à Paris : chez Denys Mariette : chez Jean-Baptiste Coignard ..., 1699−1704

Monograph

Printed  

LA-4

80

La guide des pêcheurs

Composée en espagnol par le Louis de Grenade, traduite de nouveau en françois par M. Girard

à Paris : chez Delaguette, libraire ..., 1738

Monograph

Printed  

LA-116

Other publications of the same work

81

El Hadgi : il pellegrino d'Islam nell' Hedgiaz e nel Jemen

G.B. Rossi

Rome : Lefebvre E. C. : Desclée, 1902

Monograph

Printed  

LA-147

82

Hierozoïcon, sive Bipartitum opus de animalibus Sacrae Scripturae, cujus Pars prior agit libris IV "De animalibus in genere et de quadrupedibus, viviparis et oviparis", Pars posterior agit libris VI "de avibus, serpentibus, insectis, aquaticis et fabulosis animalibus agit" : cum indice septuplici ...

Authore Samuele Bocharto

Lugduni Batavorum : Apud Cornelium Boutesteyn & Samuelem Luchtmans ; Trajecti ad Rhenum : Apud Guilielmum vande Water, 1712

Monograph

Printed  

LA-3

83

Histoire d'Angleterre

Par Rapin Thoyras

à La Haye : chez Alexandre de Rogissart, 1724−1727

Monograph

Printed  

LA-73

84

Histoire de Bagdad dans les temps modernes

Par Clément Huart

Paris : Ernest Leroux, 1901

Monograph

Printed  

LA-141

85

Histoire de France : 01

[Par M. Velly, M. Villaret, M. Garnier ... [et al.]]

à Paris : chez Saillant et Nyon ... : chez Desaint ... : chez [la] veuve Desaint ... : chez Nyon l'aîné ... : chez Nyon l'aîné, et fils ..., 1770−1798

Monograph

Printed  

LA-36

86

Histoire de Thucydide, fils d'Olorus : 1

Traduite du grec par Pierre-Charles Levesque

à Paris : J. B. Gail : P. F. Aubin, 1795

Monograph

Printed  

LA-86

Other publications of the same work

87

Histoire de Tunis

Par J. J. Marcel, précédée d'une description de cette régence par Louis Frank

Paris : Firmin didot frères, éditeurs, 1851

Monograph

Printed  

LA-120

88

Histoire des Arabes

Par Clément Huart

Paris : Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1912−1913

Monograph

Printed  

LA-140 (1-2)

89

Histoire des empereurs et des autres princes qui ont régné durant les six premiers siècles de l'Église, de leurs guerres contre les Juifs, des écrivains profanes, et des personnes les plus illustres de leur temps : justifiée par les citations des auteurs originaux, avec des notes pour éclaircir les principales difficultez [sic] de l'histoire

Par Lenain de Tillemont

Venise : chez Francois Pitteri ..., 1732

Monograph

Printed  

LA-6

90

Histoire des grands vizirs Mahomet Coprogli Pacha et Ahcmet Coprogli Pacha : Celle des trois derniers grands seigneurs, de leurs sultanes, & principales favorites avec les plus secrettes intrigues du serrail : Et plusieurs autres particularitez des guerres de Dalmatie, Transilvanie, Hongrie, Candie, et Pologne : Avec le plan de la bataille de Cotzchin

[Sieur de Chassepol]

à Paris : Chez Estienne Michallet ruë Saint Jacques, à l'Image Saint Paul, proche la Fontaine S. Severin, M. DC. LXXVI. [1676]

Monograph

Printed  

LAP-214

Digital  

91

Histoire des Osmanlis et de la monarchie espagnole pendant les XVIe et XVIIe siècles

traduit de l'allemand par Léopold Ranke, accompagné de notes par J.-B. Haiber

Paris : Debecourt, 1839

Monograph

Printed  

LA-146

Other publications of the same work

92

Histoire des papes et souverains chefs de l'Église : Contenant les affaires plus memorables advenuës sous l'authorité du Sainct Siege appostolique, depuis S. Pierre premier pontife romain iusques à Paul V. Le tout fidellement recueilly de divers historiens, et de plusieurs tiltres, memoires, et chroniques non encores imprimées

Par André du Chesne

à Paris : Chez iacqves villery, libraire iuré ..., 1645

Monograph

Printed  

LA-103

93

Histoire des Sarrasins, contenant leurs premières conquêtes et ce qu'ils ont fait de plus remarquable sous les onze premiers khalifes ou successeurs de Mahomet

de Simon Ockley, traduit de l'anglois [par Augustin-François Jault]

à Paris : chez Nyon fils ..., 1748

Monograph

Printed  

LA-26

Other publications of the same work

94

Histoire des sultans mamelouks de l'Égypte

Écrite en arabe par Taki-Eddin-Ahmed-Makrizi, traduite en français et accompagnée de notes philologiques, historiques, géographiques par M. Quatremère

Londres : The Oriental translation Fund, 1845

Monograph

Printed  

LA-38

Other publications of the same work

95

Histoire du grand Genghizcan [Genghis Khan], premier empereur des anciens Mogols et Tartares ...

Traduite et compilée de plusieurs auteurs orientaux et de voyageurs européens ... par feu M. Pétis de la Croix ...

à Paris : dans la boutique de Claude Barbin : chez la veuve Jombert ..., 1710

Monograph

Printed  

LA-27

96

History of the Dominion of the Arabs in Spain

J. A. Condé, translated from the Spanish by Jonathan Foster

Londres : Henry G. Bohn, 1855

Monograph

Printed  

LA-150

97

The History of Mohammedanism and its Sects

By W. Cooke Taylor

Londres : John W. Parker, 1851

Monograph

Printed  

LA-159

98
Monograph

Printed  

99

The History of the Saracens : Lives of Mohammed and his Successors to the death of Abdalmelik, the eleventh Caliph

By Simon Ockley

Londres : Henry G. Bohn, 1848

Monograph

Printed  

LA-156

Other publications of the same work

100

Horæ Hebraicæ Et Talmudicæ In Qvatuor Evangelistas Cum Tractatibus Chorographicis, Singulis Suo Evangelistæ Præmissis ...

Johannis Lightfooti

Lipsiae [Leipzig] : Sumptibus Hæredum Friderici Lanckisii, 1675 (Lipsiae [Leipzig] : Typis Johannis Coleri)

Monograph

Printed  

LA-84

101

La inhabitación de las divinas Personas en toda alma en gracia, según Juan de Sto. Tomás

M. Cuervo

[S.l] : [s.n.], [1945?]

Monograph

Printed  

LA-110

102

Introduction à la vie dévote

de saint François de Sales

à Rouen : chez la Veuve de Pierre Dumesnil ..., 1792

Monograph

Printed  

LA-61

103

Islam : Its history character, and relation to christianity

By John Muehleisen Arnold

London : Longmans, Green and Co., 1874

Monograph

Printed  

LA-105

104

Ismael Abu'l-Feda, De vita, et rebus gestis Mohammedis, Moslemicæ Religionis Auctoris, et Imperii Saracenici Fundatoris

Ex Codice MS Pocockiano Bibliothecæ Bodleianæ Textum Arabicum primus edidit, Latine vertit, Præfatione, & Notis illuftravit Joannes Gagnier, A. M.

Oxford, 1723

Early work

Printed  

LA-98

Other publications of the same work

105

Itinéraire illustré de la Haute-Égypte : les anciennes capitales des bords du Nil : avec cartes de la Haute Égypte et de la Basse Égypte

par AI. Gayet

Paris : Librairies-imprimeries réunies, [1893]

Monograph

Printed  

12-2-13

106

Jacut's geographisches Wörterbuch : aus den Handschriften zu Berlin, St. Petersburg und Paris, London und Oxford

auf kosten der Deutschen morgenländischen Gesellschaft, herausgegeben von Ferdinand Wüstenfeld

Leipzig : 1866‒1873

Early work

Printed  

LAP-188 (1-10)

Other publications of the same work

107

Jérusalem. Recherches de topographie, d'archéologie et d'histoire. Tome second : Jérusalem nouvelle : Fascicule I et II : Ælia Capitolina, le Saint-Sépulcre, les sanctuaires du mont des Oliviers : Fascicule III : La Sainte-Sion et les sanctuaires de second ordre [à l'intérieur de la ville] : Fascicule IV : Sainte Anne et les sanctuaires hors de la ville. Histoire monumentale de Jérus. nouvelle

Par les PP. Hugues Vincent et F.-M. Abel des Frères Prêcheurs, préface par M. le Marquis de Vogüé de l'Académie Française

Paris : J. Gabalda Éditeur Rue Bonaparte, 90 : Librairie Victor Lecoffre, 1914‒1926

Monograph

Printed  

3-61-5 (1-3)

108

The Koran

Translated from the Arabic by M. Rodwell, with an Introduction by G. Margoliouth

Londres : J. M. Dent & Sons ; New York City : E. P. Dutton and Co., 1909

Monograph

Printed  

LA-158

Other publications of the same work

109

Las vidas de los pintores y estatuarios eminentes españoles, que con fus Heroycas obras, han ilustrado la Nacion y de aquellos estrangeros ilustres, que han concurrido en estas Provincias, y han enriquecido, con fus Eminentes Obras

Por Don Antonio Palomino Velasco

Londres : Impresso por Henrique Woodfall ..., 1742

Monograph

Printed  

LA-82

110

The legacy of Islam

Edited by the late Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume

London ; New York City ; Toronto : Oxford University Press, 1931

Monograph

Printed  

LAP-194

Other publications of the same work

111

Les lettres de Mr. de Voiture

[s.l.] : [s.n.], 1661

Monograph

Printed  

LA-69

112

Lexicon hebraicum et chaldaicum in libros Veteris Testamenti ordine etymologico compositum in usum scholarum

Edidit E. F. Leopold

Lipsiae [Leipzig] : Sumtibus et Typis Caroli Tauchnitii, 1850

Monograph

Printed  

LA-34

113

Libro de agricultura

Su autor el doctor excelente Abu Zacaria Iahia aben Mohamed ben Ahmed ebn el Awam, Sevillano, traducido al castellano y anotado por Josef Antonio Banqueri

Madrid : Imprenta Real, 1802

Early work

Printed  

LA-119

Other publications of the same work

114

The Life of Moḥammad from original Sources

By William Muir, a new and revised Edition by T.H. Weir

Edinburgh : John Grant, 1912

Monograph

Printed  

LA-144

115

Locmani Sapientis, Fabulæ et selecta quædam arabum adagia

Cum interpretatione latina, notis Tomæ Erpenii

Leidae [Leyde] : in typographia linguarum orientalum Erpeniana, 1615

Early work

Printed  

LA-112

116

La logique ou l'art de penser : contenant outre les règles communes, plusieurs observations nouvelles, propres à former le jugement

[Antoine Arnauld et Pierre Nicole]

à Paris : chez Guillaume Desprez ... : chez Jean Desessartz, 1714

Monograph

Printed  

LA-29

117

La logique ou les premiers développemens de l'art de penser

Par Condillac

à Paris : chez Fr. Dufart ..., [1795?]

Monograph

Printed  

LA-60

118

Les Loisirs, ou Contes et poésies diverses

de M. Pons [de Verdun]

(Paris : Imprimerie de Brasseur aîné, 1807)

Monograph

Printed  

LAP-218

119

Macrobii Ambrosii Avrelli Theodosii, viri consularis, un illustris, In somnium Scipionis, Lib. II. Saturnaliorum, Lib. VII : ex uarijs, ac uetustissimis codicibus recogniti, un aucti

Venetiis [Venise] : apud Ioan. gryphium, 1565

Monograph

Printed  

LA-67

120

Le mahométisme en Chine et dans le Turkestan oriental

par P. Dabry de Thiersant, consul général et chargé d'affaires de France, Ouvrage orné de dessins originaux par F. Ragamey, et d'une carte du Turkestan Oriental

Paris : Ernest Leroux, éditeur ; 1878

Monograph

Printed  

LA-128

121

Maître italien ou grammaire françoise et italienne

De Vénéroni

à Lyon : chez Bruyset Aîné et C., 1800

Monograph

Printed  

LA-59

122

Marianischer Festkalender für das katholische Volk, eingericht auf alle Tage des Jahres : mit vielen Legenden der eifrigsten Diener und Dienerinen Mariens und der Beschreibung der berühmtesten marianischen Gnadenorte sammt täglichen Gebeten : mit besonderer Berücksichtigung der Marienfeste und des Maimonats

Regensburg : Georg Joseph Manz, 1866

Monograph

Printed  

LA-122

123

Matthiæ Wasmuth Holsati Grammatica arabica : singulari facilitate, tàmque succinctè & perspicuè præcepta linguæ complexa, ut menstruô spatiô ... feliciter memoriâ comprehendere queat. ; Præmissa est parænesis de linguæ arabicæ utilitate, ac præsentis operis instituto …

Amstelodami : Apud Joannem Janssonium,

Monograph

Printed  

LA-9

124

Mémoire sur les anciennes branches du Nil : Époques ancienne et arabe

S. A. Le Prince Omar Toussoun

Le Caire : Imprimerie de l'Institut français d'archéologie orientale ; 1922

Early work

Printed  

12-3-1

125

Mémoires d'une princesse arabe

Émily Ruete, née Princesse d'Oman et Zanzibar, traduit de l'allemand par L. Lindsay

Paris : Dujarric et Cie éditeurs, 1905

Monograph

Printed  

LAP-213

Other publications of the same work

126

La Mérope française avec quelques petites pièces de littérature

[Voltaire]

à Paris : chez Prault fils ..., 1744

Monograph

Printed  

LA-79

127

Le messianisme chez les Juifs (150 av. J.-C. à 200 ap. J.-C)

M.-J. Lagrange

Paris : Librairie Victor Lecoffre, J. Gabalda & Cie ; 1909 ; Mesnil-sur-l'Estrée : Imprimerie Firmin Didot ; 1909

Monograph

Printed  

LA-162

128

[Miscellanea (1) (S. Thomas d'Aquin)]

[S.l] : [s.n.], [1960?]

Printed  

LA-110

129

Mission archéologique en Arabie : (mars-mai 1907)

Par les RR. PP. Jaussen et Savignac

Paris : Librairie Paul Geuthner, 1914‒1922

Monograph

Printed  

EXPO-JAU/1 (1-5)

Other publications of the same work

130

Mohammed and the Rise of Islam

By D.S. Margoliouth

New York ; Londres : G. P. Putnam's Sons, 1905

Monograph

Printed  

LA-152

Other publications of the same work

131

La mystique musulmane (al-tasawwuf)

par le R.P. G.C. Anawati o.p.

Monograph

Printed  

LA-168

132

Napoléon en Égypte, Waterloo et le fils de l'homme

par Barthélemy et Méry, précédés d'une notice littéraire par M. Tissot, de l'Académie française, édition illustrée par Horace Vernet et Hte Bellangé

à Paris : Ernest Bourdin, éditeur, 1842 (Paris : Schneider et Langrand, 1842)

Monograph

Printed  

LAP-208

Digital  

133

The Near East: Crossroads of the world

by William H. Hall, principal of the preparatory department of the Syrian Protestant College, Beirut, Syria ; Editor of volume of reports for the American committee of relief in the Near East, entitled "Reconstruction in Turkey" ; Author of magazine articles in the Near East in National Geographic Magazine and Asia, with a final chapter by James L. Barton, foreign secretary to the American board of missions and director of the late commission of the Near East relief to Turkey and the Caucasus

New York City : Interchurch Press, 1920

Monograph

Printed  

LAP-220

134

Nouveau dictionnaire pour servir de supplément aux dictionnaires des sciences, des arts et des métiers : 1

par une société de gens de lettres, Mise en ordre et publié par M***

à Livourne : de l'imprimerie des éditeurs, 1779 [1778]

Monograph

Printed  

LA-1

135

Le Nouveau Testament d'après la Pschitta

Mossoul : Imprimerie des Pères dominicains, 1898

Monograph

Printed  

LAP-179

136

Nouvelle traduction de l'historien Joseph faite sur le grec : 1 : avec des notes critiques & historiques pour en corriger le texte... ; l'expliquer... ; fixer dans les temps et les circonstances de quelques évenemens ; éclaircir les sentimens de l'auteur et en donner une juste idée

Par le R. P. Gillet

à Paris : chez Hugues-Daniel Chaubert... : chez Claude Herissant fils..., 1756−1767

Monograph

Printed  

LA-15

137

Oeuvres complètes de Mme la Baronne de Staël

Publiées par [Auguste-Louis, Bon de Staël-Holstein], précédées d'une notice sur le caractère et les écrits de Mme de Staël par Necker de Saussure

à Paris : chez Treuttel et Wurtz, 1820−1821

Monograph

Printed  

LA-22

138

Orazioni quotidiane per uso degli Ebrei Spagnoli e Portoghesi : Questo volume contiene le tre orazioni giornaliere, quelle del sabato e del capo del mese tradotte dall' idioma ebraico

Coll'aggiunta di alcune note e di qualche poetica versione da Salomone Fiorentino

[S.l] : [s.n.], 1802 (Basilea : Gio. Tournesein)

Monograph

Printed  

LA-65

139

Ordinis Prædicatorum, Episcopi Canariensis, [et] primariæ Cathedrae in Academia Salmanticensi olim Praefecti, Opera, Qourum elenchum vide pagina fequente cum duplici Indice, altero, rerum ac Sententiarum, altero, locorum sacrae Scripturae in hisce passim expositorum

R. D. Melchioris Cani

Lugduni [Lyon] ; Parisiis : Apud Amabilem Auroy ..., 1704

Monograph

Printed  

LA-13

140

Orlando innamorato : 1

composto dal signor Matteo Maria Bojardo ..., e rifatto da M. Francesco Berni

in Venezia : Presso Giuseppe Bortoli, 1760

Monograph

Printed  

LA-31

141

La Perse : ou Tableau de l'histoire, du gouvernement, de la religion, de la litterature, etc., de cet empire; des mœurs et coutumes de ses habitans

Am. Jourdain

Paris : Chez Ferra, libraire Rue des Grands-Augustins, n° 11 : Et J. B. Imbert, libraire Boulevard Saint-Martin, n° 27, 1814 (Paris : Imprimerie de Lebégue, active 1807‒1851, 1814)

Monograph

Printed  

LAP-178 (1-5)

142

Petri Berthaldi congregationis oratorii domini Jesu presbyteri liber singularis. de ara

Nannetis [Nantes] : Officina Petri Dorioy Regis et Academiæ typographi, 1636

Monograph

Printed  

LA-56

143

Pièces nouvelles du Sieur Rousseau : contenant odes, deux épitres, sept allégories, plusieurs pièces mêlées, Le Flatteur[,] comédie en vers et La Ceinture Magique, petite comédie en prose. Avec un avertissement de l'auteur

sur l'imprimé à Londres : [s.n.], 1726

Monograph

Printed  

LA-30

144

Pío XII y santo Tomás

Armando Bandera

[S.l] : [s.n.], [1951?]

Monograph

Printed  

LA-110

145

The poetical works of James Thomson : containing his Seasons, Britannia, Liberty, Castle of indolence, Odes, Songs, Hymn on solitude

London : printed and embellished under the direction of C. Cooke ; 1794

Monograph

Printed  

LA-80

146

Por qué santo Tomás no afirmó la inmaculada

Par Manuel Cuervo

[S.l] : [s.n.], [1954?]

Monograph

Printed  

LA-110

147

La pratique de l'éducation des princes

par Monsieur Varillas

à Paris : au Palais, sur le second perron de la Sainte Chapelle : Chez Claude Barbin, M. DC. LXXXIV. [1684]

Monograph

Printed  

LAP-226

Digital  

148

Principes de grammaire générale mis à la portée des enfants : et propres à servir d'introduction à l'étude de toutes les langues

Par A. I. Sylvestre De Sacy, Membre du Conseil de l'Instruction publique, de l'Institut de France, etc.

Paris : 14, rue Pierre-Sarrazin : L. Hachette et Cie, 1852

Monograph

Printed  

LA-171

149

Prose et rime

Di Messera Giovanni Della Casa

Parigi [Paris] : apprefo Cristoforo Davitte, 1727

Monograph

Printed  

LA-69

150

Publius Virgilius Maronis Bucolica, Georgica et Aeneis

[s.l.] : apud Societatem litterariam-typographicam, 1784

Monograph

Printed  

LA-32

151

Raymundi Martini Ordinis praedicatorum Pugio fidei adversus mauros et judaeos : cum observationibus Josephi de Voisin,

Cum observationibus Josephi de Voisin, introductione Jo. Benedicti Carpzovi

Lipsiae : Sumptibus haeredum Friderici Lanckisi : typis viduae Johannis Wittigau, 1687

Monograph

Printed  

LA-96

152

Recueil de descriptions de peintures et d'autres ouvrages faits pour le Roy

[Felibien]

à Paris : chez la veuve de Sébastien Mabre-Cramoisy, imprimeur du Roy ..., 1689

Monograph

Printed  

LA-44

153

Réflexions critiques sur la poësie et sur la peinture

Par l'abbé du Bos, ...

à Paris : Chez Pissot, ..., 1770

Monograph

Printed  

LA-24

154

Relation des voyages faits par les Arabes et les Persans dans l'Inde et à la Chine dans le IXᵉ siècle de l'ère chrétienne : Tome 1, Introduction et traduction : Tome 2, notes de la traduction et texte arabe

Texte arabe imprimé en 1811 par les soins de feu Langlès, Publié avec des corrections et additions et accompagné d’une traduction française et d’éclaircissements par Reinaud

Paris : Imprimerie royale ; 1845

Monograph

Printed  

LA-134 (1-2)

155

Les religieuses bouddhistes depuis Sakya-Mouni jusqu'à nos jours

par Mme Mary Summer, avec une introduction par Ph.-Éd. Foucaud, professeur au collège de France

Paris : Ernest Leroux, éditeur, 1873

Monograph

Printed  

LAP-227

Digital  

156
Monograph

Printed  

157

The reproach of Islam

By W. H. T. Gairdner

Londres : Church Missionary Society, 1911

Monograph

Printed  

LA-155

158

La reprobación de Israel en los profetas

Maximiliano García Cordero

[S.l] : [s.n.], [1951?]

Monograph

Printed  

LA-110

159

Le réveil d'Epiménide à Paris : comédie en un acte, en vers, représentée sur le Théâtre de la Nation, par les comédiens François ordinaires du Roi, le premier janvier 1790

Par M. de Flins

à Paris : chez L. F. Prault ..., 1791

Monograph

Printed  

La-40

160

Rhetoricorum Raimundi Lullii nova evulgatio, qua perspicua faciliaque traduntur de omnibus tum scientiae, tum eloquentiae, generalia principia

Parisiis : apud Petrum Billaine ; 1638

Monograph

Printed  

LA-135

161

Le Roman de l’émir Séif d’après les anciens textes orientaux

André Devens

Paris : L'édition d'Art H. Piazza 19 rue Bonaparte, 1925

Monograph

Printed  

LAP-210

162

Rudimenta linguae arabicae accedunt ejusdem praxis grammatica et consilium de studio arabico feliciter instituendo

Thomæ Erpenii

Leidae [Leyde] : Ex Typographia Avctoris, 1620

Monograph

Printed  

LA-112

163

Sacrofancti et œcumenicis conciliis Tridentini Pavlo III, Ivlio III et Pio IV PP. MM. Celebrati, Canones et Decreta

Quid in hac editione praestu sit sequens Philippi Chiffletii, Abb. Balernensis et Eccl. Vesontinae Canonici et Vic. Generalis, Præfatio indicabit

Col[oniae] Agrippinae [Cologne] : apud Corn. ab Egmond et socios, 1644

Monograph

Printed  

LA-33

164

Saggio sull'origine culto letteratura e costumi degli Arabi avanti il pseudoprofeta Maometto

Dell'abate Simone Assemani

Padoue : Seminario de Padova, 1787

Monograph

Printed  

LA-149

165

Sahara et Soudan : tome premier : Tripolitaine, Fezzan, Tibesti, Kanem, Borkou et Bornou

Gustave Nachtigal, ouvrage traduit de l'allemand avec l'autorisation de l'auteur par Jules Gourdault

Paris : Librairie Hachette et Cie ; 1881

Monograph

Printed  

LA-130

Other publications of the same work

166

Le saint Concile de Trente œcuménique et général

Célébré sous Paul III, Jules III et Pie IV souverains pontifes, nouvellement traduit par M. Chanut

à Paris : chez Sébastien Mabre-Cramoisy, imprimeur du Roy ..., [1686]

Monograph

Printed  

LA-53

167

Sancti Ephraem Syri Hymni et sermones

Quos e codicibus Londinensibus, Parisiensibus et Oxoniensibus descriptos edidit, latinitate donavit, variis lectionibus instruxit, notis et prolegomenis illustravit Thomas Josephus Lamy

Mechliniæ : H. Dessain, 1882‒1902

Monograph

Printed  

LAP-201 (1-4)

Other publications of the same work

168

Sancti Patris Macarii Ægyptii Homiliæ

Io. Georgius Pritius Textum Graecum accurate revidit, & in sectiones dispescuit, Latinamque versionem quamplurimis in locis emendatiorem magisque perspicuam reddidit, adnotatis ubique, ad quae provocatur, scripturae sacrae dictis

Lipsiæ [Leipzig] : Sumtibus Viduæ et Hæredum Ioannis Grossii, 1698

Monograph

Printed  

LA-85

Other publications of the same work

169

Sancti patris Macarii Ægyptii opuscula nonnvilla et apophthegmata

Io. Georgius Pritius collegit, reuidit, latinam versionem studiose emendauit, indicibusque adiectis edidit

Lipsiæ [Leipzig] : In bibliopolio Grossiano, 1699

Monograph

Printed  

LA-85

Other publications of the same work

170

Sermoēs que pregaraõ o s doctos ingenios do k. k. de Talmud Torah, desta Cidade de Amsterdam, No alegre Estreamento, et Publica celebridade da Fabrica que se consagrou a Deos, para Caza de Oraçaõčuja entrada se festejou em Sabath Nahamú Anno 5435

estampado em Amsterdam : Em caza et a custa de David de Castro Tartaz ; 1675?

Monograph

Printed  

LA-92

Other publications of the same work

171

Shakespeare traduit de l'anglois par M. le Tourneur dédié au roi. Tome cinquième

à Paris : chez l'auteur [M. Le Tourneur] ... : Merigot jeune, libraire ..., 1779 (à Paris : Valade, imprimeur-libraire ...)

Monograph

Printed  

LA-113

Other publications of the same work

172

Shakespeare traduit de l'anglois par M. le Tourneur dédié au roi. Tome sixième

[S.l] : [s.n.], 1779

Monograph

Printed  

LA-113

Other publications of the same work

173

Social life in Egypt : A description of the country and its people

by Stanley Lane-Poole

London : J. S. Virtue and Co., Limited 294, City Road, [1883]

Monograph

Printed  

LAP-175

Other publications of the same work

174

Sonetti e canzoni di diversi antichi autori toscani

Dante Alighieri

Firenze : Filippo Giunta, 1527

Monograph

Printed  

LA-68

175

Souvenirs de Syrie : (Expédition française de 1860)

par un témoin oculaire

Paris : Librairie Plon : Plon-Nourrit et Cie, 1903

Monograph

Printed  

LAP-209

176

Specimen Historiae Arabum

Auctore Eduardo Pocockio, editit Josephus White

Oxford : The Clarendon Press, 1806

Monograph

Printed  

LA-142

177

Sujeción y libertad del pensamiento católico a propósito de un libro

Manuel Cuervo

[S.l] : [s.n.], [1955?]

Monograph

Printed  

LA-110

178

Summa sancti Thomæ : hodiernis Academiarum Moribus Accommodata

F. C.-R. Billuart

Parisiis : Victorem Palmé ; Romae : Melandri ; Bruxellis : Joseph Albanel, 1876−1877

Monograph

Printed  

LA-72

179

Summa summæ s. Thomæ sive Compendium theologiæ

Caroli Renati Billuart

Venetiis [Venise] : Apud Sebastianum Coleti, 1768

Monograph

Printed  

LA-10

180

Summa theologica, accuratissime emendata ac annotationibus... illustrata, tabulis ac synthetica synopsi instructa

S. Thomae Aquinatis

Parisiis : P. Lethielleux. Éditeur, 1887−1889

Monograph

Printed  

LA-70

181

La tesis de la sanción moral y la esperanza de la resurrección en el libro de Job

Maximiliano G. Cordero

[S.l] : [s.n.], [1952?]

Monograph

Printed  

LA-110

Other publications of the same work

182

Théâtre de M. Fagan et autres oeuvres du mesme auteur

à Paris : N.-B. Duchesne..., 1760

Monograph

Printed  

LA-64

183

Le théâtre de monsieur Baron

à Paris : par la Compagnie des Libraires associés, 1742

Monograph

Printed  

LA-28

184

La thérapeutique oculaire au XIIIe siècle : Traduction d'un manuscrit latin : (Lue, le 7 juin 1900, au Congrès des Sociétés Savantes à la Sorbonne)

par le docteur H. Coulon, ancien interne des ambulances, 1870-71, (diplôme d'honneur et médaille d'argent), membre de plusieurs sociétés savantes, lauréat de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse (1896) et de la Société des sciences de Lille (1893 et 1895)

Cambrai : Imprimerie et lithographie de Régnier frères Place-au-bois, 28 et 30, 1901

Monograph

Printed  

LAP-216

Digital  

Other publications of the same work

185

Thesaurus syriacus

Collegerunt Stephanus M. Quatremere, Georgius Henricus Bernstein, G. W. Lorsbach, ... [et al.] ; auxit, digessit, exposuit, edidit R. Payne Smith

Oxonii [Oxford] : E Typographeo Clarendoniano, 1879−1901

Monograph

Printed  

LA-2

186

Tobie, Judith et Esther traduits en françois : avec l'explication du sens littéral et du sens spirituel, tirées des saints Pères et des auteurs ecclésiastiques

à Paris : chez Guillaume Desprez ..., [1694]

Monograph

Printed  

LA-41

Other publications of the same work

187

Tomus tertius operum. Aristotelis Stagiritae Peripateticorum principis, qui Rhetoricorum libros ad artem dicendi attinentes, atque Poeticam affert. Etiam eos quos Ethicorum vel Nicomachios vocant, cum fidiss. Commen. Auer. paraphrasi. Magna moralia, nec non quos ad Eudemum scripsit. Libellumque de virtutibus. His accedunt ii, qui de repub. vel Politicorum vocantur, & Oeconomici de re familiare tractantes. Ad calcem autem Paraphrasim Auerr. super libros de Republ. Platonis. haec luculentissima, Purgata, fummoq ; labore nouissime expolita suscpito : 3

Venetiis [Venise] : Apud cominum de Tridino, Montisferrati, 1560

Monograph

Printed  

LA-74

Other publications of the same work

188

Le tourisme dans les déserts d'Égypte : Rapport sur les possibilités du développement du tourisme, de l'agriculture, de l'élevage du mouton et du chameau, et des recherches géologiques et archéologiques dans les déserts d'Égypte

Colonel A. de Dumreicher Bey

Alexandrie : La Cité du Livre ; Paris : Éditions Larose, 1931

Monograph

Printed  

12-1-20

189

Traités mystiques d'Aboû Alî al-Hosain b. Abdallâh b. Sînâ ou d'Avicenne

Texte arabe publié d'après les manuscrits du Brit. Muséum, de Leyde et de la bibliothèque bodleyenne avec l'explication en français par M. A. F. Mehren

Leyde : E. J. Brill, 1889‒1899

Early work

Printed  

LAP-176

190

Travels in Turkey, Asia-Minor, Syria and across the desert into Egypt during the years 1799, 1800, and 1801 : in company with the Turkish army, and the British military mission. : To which are annexed, observations of the plague, and on the diseases prevalent in Turkey, and a meteorological Journal

by William Wittman, M. D. of the royal artillery, member of the royal college of surgeons in London, and surgeon to the British military, mission acting with the army of the grand vizier

London : Printed for Richard Phillips no. 71, St. Paul's church Yard, 1803 ([London] : By T. Gillet Salisbury Square, 1803)

Monograph

Printed  

LAP-219

Digital  

Other publications of the same work

191
Early work

Printed  

192

Un été dans le Sahara

Par Eugène Fromentin

Paris : Librairie Plon, [1925?]

Monograph

Printed  

LA-43

193

Un hiver en Orient

Mag Dalah, préface de M. Éd. Rousse

Paris : Librairie Delagrave ; 1892

Monograph

Printed  

LA-126

194

Une année dans le Sahel

Par Eugène Fromentin

Paris : Librairie Plon, 1925

Monograph

Printed  

LA-54

195

La vida de ultratumba según la mentalidad popular de los antiguos Hebreos

Par Maximiliano García Cordero

[S.l] : [s.n.], 1954

Monograph

Printed  

LA-110

196

La vie de Dom Barthelemy des Martyrs, religieux de l'ordre de S. Dominique, archevesque de Brague en Portugal

tirée de son histoire écrite en espagnol et en portugais par cinq auteurs, dont le premier est le Pere Louïs de Grenade ..., [traduit par les religieux du Noviciat Général de l'Ordre des FF. [Frères] Prêcheurs du Fauxbourg S. Germain]

à Paris : chez Pierre le Petit ..., 1664

Monograph

Printed  

LA-88

Other publications of the same work

197

La Vie de messire François Picquet, consul de France et de Hollande à Alep, ensuite évêque de Césarople, puis de Babylone, vicaire apostolique en Perse, avec titre d'ambassadeur du roy auprès du roy de Perse. : Contenant plusieurs événements curieux arrivés dans les temps de son consulat et de son épiscopat dans les États de Turquie et de Perse, et dans les églises de ces deux empires. : Divisée en trois livres.

à Paris : Chez la Veuve Mergé ruë Saint Jacques, au Cocq., M. DCC. XXXII. [1732]

Monograph

Printed  

LAP-207

198

La vie de Monsieur Des-Cartes [Descartes]

[Adrien Baillet]

à Paris : chez Daniel Horthemels ..., 1691

Monograph

Printed  

LA-14

199

Vita del Beato Ambrosio Sansedoni da Siena dell'ord. de Predicatori discepolo del Beato Alberto Magno e condiscepolo di S.Tomaso d'Aquino : raccolta dagli Autori descritti nelle notationi al Martirologio Romano il die XX di Marzo nel quale è posto il detto Beato e da altri gravi scrittori segnati nella carta seguente : all'Ill.mo & R.mo Sig.r Card. d'Ascoli

da Giulio Sansedoni Vescovo di Grosseto

Roma : Appresso Giacomo Mascardi, 1611

Monograph

Printed  

LAP-224

200

Voyage archéologique dans la Régence de Tunis

Par V. Guérin

Paris : Henri Plon, 1862

Monograph

Printed  

LA-123

Resource type      
Production type      
Language      
Creator | 233      
Editor | 51      
Translator | 32      
Publisher | 204