Old books    | 262
1

Eclogarum Physicarum et Ethicarum. Libri duo : 1.1

Ioannis Stobaei, ad codd. Mss. Fidem suppleti et castigati annotatione et versione latina instructi ab Arn. Herm. Ludov. Heeren

Gottingae [Göttingen] : apud Vandenhoeck et Ruprecht, 1792−1801

Monograph

Printed  

LA-81

Other publications of the same work

2

Ἰλιάς

Ὁμήρου

Oxonii [Oxford] : e theatro Sheldoniano ; London : Impensis Jac. Fletcher ... : Prostant apud J. Rivington and J. Fletcher ..., 1758

Monograph

Printed  

LA-83

3

Summa theologiae, cura et studio Instituti Studiorum Medievalium Ottaviensis ad textum S. Pii Pp. V. iussu confectum recognita

S. Thomae de Aquino

Ottawa : Studii generalis, 1941−1945

Monograph

Printed  

LA-16

4

Corpus iuris civilis in IIII. partes distinctum : quarum prima, dn. sacratissimi principis Iustiniani Institutionum Lib. IIII. Digestorum seu Pandectarum Lib. L. continentur. Quae reliquis partibus includantur, auersa docebit pagina His accesserunt Commentarij, quibus inter caetera variae lectiones, leges similes, contrariae, abrogatae : verborum, legumq ; difficilium interpretationes atque compendia, anni singulis Codicis legibus additi continentur. Praeter Institutionum nouam Epitomen, accessit [et] alia Nouellarum Iustiniani, ad ordinem Edicti perpetui adcommodata.

Authore Dionysio Gothofredo ...

Lugduni [Lyon] : In officina Barthol. Vincentij, 1583

Monograph

Printed  

LA-7

5

Refutatio Alcorani : in qua ad Mahumetanicae superstitionis radicem securis apponitur ; [ac] Mahumetus ipse gladio suo jugulatur

ab auctore Ludovico Marraccio Lucensi...

Patavii [Padoue] : ex Typographia Seminarii, [1698]

Early work

Printed  

LA-102

Other publications of the same work

6

De la recherche de la verité où l'on traite de la nature, de l'esprit de l'homme, et de l'usage qu'il en doit faire pour éviter l'erreur dans les sciences

Par N. Malebranche

à Paris : Chez Christophe David, 1735

Monograph

Printed  

LA-78

7

Le Nazaréen ou le christianisme des juifs, des gentils et des Mahométans

traduit de l'anglois de Jean Toland, [préface par P. H. D. d'Holbach]

Londres : [s.n.], 1777

Monograph

Printed  

LA-115

8

Hieroglyphica, sive de sacris ægyptiorum, aliarumque gentium literis, Commentariorum libri LVIII, duobus aliis ab eruditissimo viro annexis. Accesserunt loco auctarii, Hieroglyphicorum collectanea, ex veteribus et recentioribus auctoribus descripta, et in fex libros ordine alphabetico digesta ; Horapollinis item Hieroglyphicorum libri duo ex postrema Davidis Hoeschelii correctione. Praeterea ejusdem Pierii declamatiuncula pro barbis sacerdotum ; de infelicitate litteratorum libri Duo ; denique antiquitatum bellunensium sermones quatuor

Joannis Pierii Valeriani

Francofurti ad Moenum [Francfort] : Sumptibus Christiani Kirchneri, 1678 (Francofurti ad Moenum [Francfort] : Typis Wendelini Moewaldi)

Monograph

Printed  

LA-20

9

L'Abyssinie d'après James Bruce et les voyageurs contemporains : orné de 48 gravures

A. S. de Doncourt

Lille rue Charles de Muyssart, 24 ; Paris rue des Saints-Pères, 30 : Librairie de J. Lefort, 1886

Monograph

Printed  

LAP-223

Digital  

10

Almenara de la luz : tratado de mucho provecho para beneficio de alma

Compuesto en lengua ebraica por el gran sabio Yshac Aboab, traducido en lengua bulgar para beneficio comun por el Haham Iahacob Hages

Impreso en Amsterdam : Casa de Iahacob Alvares Sotto : Moseh Abenyacar Brandon : Benjamin de Yongh, [1742?]

Monograph

Printed  

LA-39

Other publications of the same work

11

L'âme affermie dans la foi, et prémunie contre la séduction de l'erreur ou Preuves abrégées de la religion, à la portée de tous les esprits et de tous les états

Par l'auteur de l'Ame élevée à Dieu [Barthélemy Baudrand]

à Rouen : chez Labbey, libraire, 1792

Monograph

Printed  

LA-23

12

Aminta, favola boscareccia

Di Torquato Tasso

in Leida [Leyde] : Preffo Giovanni Elsevier, 1656

Monograph

Printed  

LA-51

13

Amschaspands et darvands

par F. Lamennais

Paris : rue de Seine, 14 bis : Pagnerre éditeur ; 1845

Monograph

Printed  

LA-124

14

An English and arabic dictionary : in two parts, arabic and English, and English and arabic

By Joseph Catafago

London : Bernard Quaritch, 1873

Monograph

Printed  

LA-133

15

Annals of the early Caliphate from original Sources

By William Muir

Londres : Smith, Elder and Co., 1883

Monograph

Printed  

LA-145

16

Annonces dominicales, ou modèles d'instructions sur les Évangiles de tous les dimanches de l'année : tome troisième et suite de l'introduction au saint ministère, tome VI

par M. l'abbé de Mangin ...

à Paris : chez Rollin ..., 1771

Monograph

Printed  

LA-76

17

Aperçu historique sur les mœurs et coutumes des nations...

par G.-B. Depping

Paris : Mairet et Fournier, libraires-éditeurs, 1842

Monograph

Printed  

LA-121

Other publications of the same work

18

Aristotelis Libri omnes ad animalium cognitionem attinentes cum Averrois cordubensis variis in bosdem commentariis

Aristote

Venetiis [Venise] : Apud Iuntas, 1574

Monograph

Printed  

LA-12

Other publications of the same work

19

Aristotelis Omnia quae extant Opera selectis translationibus... illustrata... Averrois,... in ea opera omnes... commentarii. Nonnulli etiam ipsius in logica, philosophia et medicina libri, cum Levi Gersonidis in libros logicos annotationibus, quorum plurimi a Jacob Mantino sunt in latinum conversi... Marci Antonii Zimarae in Aristotelis et Averrois dicta in philosophia contradictionum solutiones... Bernardi Tomitani,... in Arist. et Aver. dicta in primo libro Poster. Resolut. contradictionum solutiones... Tabulam vero M. A. Zimarae huic adjunximus operi...

Venetiis [Venise] : Apud Iuntas, 1562

Monograph

Printed  

LA-42

Other publications of the same work

20

L'art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens monumens, depuis la naissance de Notre-Seigneur par le moyen d'une table chronologique …

[Charles Clémencet], [avec la collaboration de Maur Dantine et d'Ursin Durand]

à Paris : chez Guillaume Desprez ..., 1770

Monograph

Printed  

LA-99

21

Atlas céleste de Flamstéed : approuvé par l'Académie royale des sciences et publié sous le privilège de cette compagnie

à Paris : F. G. Deschamps, libraire ... : chez l'auteur [J. Fortin], ..., 1776

Monograph

Printed  

LA-91

22

Baghdad during the Abbassid Caliphate from contemporary Arabic and Persian sources

by G. Le Strange

Oxford : The Clarendon Press, 1900

Monograph

Printed  

LA-143

23

The Beacon of Truth or Testimony of the Coran to the Truth of the Christian Religion

Translated from the Arabic by William Muir

Londres : The Religious Tract Society, 1894

Monograph

Printed  

LA-153

Other publications of the same work

24

Biblia Sacra Arabica Sacrae Congregationis de Propaganda Fide jussus edita ad usum Ecclesiarum Orientalium : additis è regione Bibliis Latinis Vulgatis

Romae : Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1671

Monograph

Printed  

LA-94 (1-2)

Other publications of the same work

25

Chef-d'œuvres de Fagan

à Paris : [s.n.], 1789

Monograph

Printed  

LA-111

26

Chef-d'œuvres dramatiques de Boindin

à Paris : au Bureau général des chefs d'œuvres dramatiques... : chez Bélin, Libraire ... : chez Valade l'aîné, imprimeur libraire..., 1791

Monograph

Printed  

LA-111

27

Le Chrétien en solitude

Par Jean Crasset

À Brusselle : chez François Foppens..., 1723

Monograph

Printed  

LA-55

28

Clypeus theologiæ thomisticæ : 1

Auctore rev. patre Joanne Baptista Gonet ...

Venetiis [Venise] : Ex Typographia Balleoniana, 1772

Monograph

Printed  

LA-63

29

Commentatio de indole versionis Novi Testamenti sahidicae : adcedunt [sic] Fragmenta epistolarum Paulli ad Timotheum, ex membranis sahidicis musei Borgiani velitris

M. Friderici Münteri ...

Hafniae [Copenhague] : prostat apud Chr. Gottl. Proft, univers. bibliopol, 1789 (Hafniae [Copenhague] : excudebat IO. Frider. Schultz, univers. typographus)

Monograph

Printed  

LA-109

30

Commerce des Romains depuis la fondation de Rome jusques à Constantin

Par M. [François] Mengoty ..., Traduite [sic] en français, avec des notes du traducteur par le citoyen Jacques Gassier

à Marseille : à l'imprimerie De Mossy, [1800?]

Monograph

Printed  

LA-49

Other publications of the same work

31

Conciliator, sive de convenientia locorum s. scripturæ, quæ pugnare inter se videntur : opus ex vetustis, recentioribus omnibus Rabbinis, magnâ industriâ, ac side congestum

Menasseh Ben Israel

Francofurti [i.e. Amsterdam] : Auctoris impensis [Menasseh ben Israel], 1632

Monograph

Printed  

LA-87

32

Conduite pour passer saintement les fêtes et octaves

Par le R.P. Avrillon ...

à Paris : chez la veuve Pierres ..., 1765

Monograph

Printed  

LA-77

33

Les congrégations religieuses chez les Arabes et la conquête de l'Afrique du nord

Par M. d'Estournelles de Constant

Paris : Maisonneuve : Ch. Leclerc, 1887

Monograph

Printed  

LA-160

34

Conjeturas Sagradas sobre los Prophetas primeros, colegidas de los mas celebres expositores, y dispuestos en contexto paraphrastico

Por el H. R. Yskak de Acosta

en Leyden : en casa de Thomas Van Ge'el, [1622?]

Monograph

Printed  

LA-18

35

The Contrast between Christianity and Muhammadanism : four Lectures delivered in Christ Church Cathedral, Zanzibar

By Godfrey Dale

Londres : Universities' Mission to Central Africa, 1909

Monograph

Printed  

LA-154

36

Le Coran

Mahomet, Traduction nouvelle par Édouard Montet

Paris : Édition Payot, 1929

Early work

Printed  

9-313-4a

Other publications of the same work

37

The Corân : its Composition and Teaching and the Testimony it bears to the holy Scriptures

By William Muir

Londres ; Brighton : Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK), 1903

Monograph

Printed  

LA-157

Other publications of the same work

38

Correspondance et mémoires d'un voyageur en Orient : 1

par Eugène Boré

Paris : Olivier-Fulgence, 1840

Monograph

Printed  

LA-89

39

Il Cortegiano

Del Conte Baldessar Castiglione

in Venetia : [s.n.], 1562

Monograph

Printed  

LA-52

40

Le cose marauigliose dell'alma citta di Roma : doue si tratta delle chiese, stationi, reliquie, corpi santi che vi sono, e diuersi maritaggi che si fanno di pouere Zitelle. Con la guida romana, che insegna facilmente à forastieri di ritrouare le cose più notabili di Roma. Li nomi de'sommi pontefici, imperatori, e altri principi christiani, con le principali poste d'Italia : di nuouo corrette, ampliate, e ornate di bellissime figure. Con aggiunta d'altre cose sacre da Clemente VIII. Paolo V. Vrbano VIII. Innocentio X. e Alessandro VII. e con le sette marauiglie del mondo, e altre cose notabili

[Girolarmo Franzini]

in Roma : Per il Dragondelli, 1675

Monograph

Printed  

LA-45

41

Coustumes du bailliage de Sens et anciẽ[n]s ressorts d'iceluy, redigées, et arestées au mois de novembre, l'an mil cinq cents cinquante cinq, par ordonance du roy

Sens : Imprimerie de G. Richeboys, 1556

Monograph

Printed  

LA-93

42

[Critique du Père Simon]

[S.l] : [s.n.], [1700?]

Printed  

LA-114

43

D. [Divi] Gregorii Nazianzeni Cognomento theologi, Opera omnia quae extant : nunc primum propter nouam plurimorum librorum accessionem in duos tomos distincta

cum doctissimis Graecorum, Nicetae Serronij, Pselli, Nonni, & Eliae Cretensis commentariis, Iacobo Billio Prunaeo ... interprete & scholiaste

Parisiis : Apud Nicolaum Chesneau ..., 1583

Monograph

Printed  

LA-104

Other publications of the same work

44

De l'Inspiration des livres sacrés, avec une réponse au livre intitulé "Défense des sentimens de quelques théologiens de Hollande sur l'Histoire critique du Vieux Testament"

Par le prieur de Bolleville

à Rotterdam : chez Reinier Leers, 1687

Monograph

Printed  

LA-114

45
Monograph

Printed  

46

Description de l'Asie mineure : faite par ordre du gouvernement français de 1833 à 1837, et publiée par le Ministère de l'instruction publique : Beaux-arts, monuments historiques, plans et topographie des cités antiques

par Charles Texier, correspondant de l'Institut

Paris : Typographie de Firmin Didot frères, libraires imprimeurs de l'Institut de France, rue Jacob, n° 56, 1839‒1849

Monograph

Printed  

LAP-222 (1 et 3)

Digital  

47

Le désert et le Soudan

Par M. le comte d'Escayrac de Lauture

Paris : Librairie de J. Dumaine : Librairie de Friedrich klincksieck ; 1853

Monograph

Printed  

LA-131

48

Dictionnaire de l'art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens monuments depuis la naissance de Notre-Seigneur jusqu'à l'année 1750 …

d'après les religieux bénédictains de la congrégation religieuse de S. Maur [Charles Clémencet], [avec la collaboration de Maur Dantine et d'Ursin Durand]

Paris : J.-P. Migne, 1854

Monograph

Printed  

LA-8

49

Dictionnaire de poche français-arabe et arabe-français, à l'usage des militaires, des voyageurs et des négociants en Afrique

par L. et H. Hélot

Alger : Dubos frères, [1847]

Monograph

Printed  

LA-75

50

Dictionnaire des artistes de l'école française au XIXè siècle : peinture, sculpture, architecture, gravure, dessin, lithographie et composition musicale

Par Ch. Gabet, orné de vignettes gravées par M. Deschamps

Paris : Madame Vergne, 1831

Monograph

Printed  

LA-11

51

Dictionnaire des ouvriers du bâtiment : Ouvrage indispensable à tout le monde et plus particulièrement destiné aux jeunes ouvriers, aux élèves des écoles primaires supérieures, des écoles d'adultes et des écoles professionnelles

par S. Jossier, membre de la Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne

Paris : Librairie générale de l'architecture et des travaux publics Ducher et Cie ; 1881

Monograph

Printed  

LA-117

52

Dictionnaire français-arabe

Par Ellious Bocthor, ..., revu et augmenté par A. Caussin de Perceval, ...

Paris : Firmin Didot Frères, 1829

Monograph

Printed  

LA-9

53

Dictionnaire françois-italien et italien-françois : 1-2

[Tiré de celui de Mr. l'Abbé François Alberti de Villeneuve]

à Venise : chez Thomas Bettinelli ; 1785

Monograph

Printed  

LA-17

54

Dictionnaire grec-français : Composé sur un nouveau plan où sont réunis et coordonnés les travaux de Henri Estienne, de Schneider, de Passow et des meilleurs lexicographes et grammairiens anciens et modernes : Augmenté de l'explication d'un grand nombre de formes difficiles et suivi de plusieurs tables nécessaires pour l'intelligence des auteurs

Par C. Alexandre, membre de l'Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres)

Paris : Librairie Hachette et Cie 79, boulevard Saint-Germain, 79, 1875

Monograph

Printed  

LA-169

55

Discursos Predycaveys que o Docto. Haham Yeosuah da Sylva pregou no K. K. Sahar A Samaym em Londres : He o Assumpto delle, tratar sobre os Treze Articulos, de nossa Sancta Ley

[introduction par Selomoh de Oliveira]

estampado em Amsterdam : em caza de Yahacob de Cordova , [1688?]

Monograph

Printed  

LA-117

56

Dissertatio historica de Muhammedismi ortu et progressu

Quam ex consensu Ampliss. Facult. Philos. In illustri Academia Upsaliensi, sub praesido viri clarissimi Dn. Laurentii Arrhenii histor. Profess. Reg. et ord. Publico Bonorum Examini sistit S:æ R:æ M:tis alumnus Andreas Unge Joh. Fil. V-Gothus

Upsaliae [Upsal] : Literis Wernerianis, 1718

Monograph

Printed  

LA-81

57

Divi Thomae Aquinatis ordinis praedicatorum doctoris angelici a Leone XIII p. m. : gloriose regnante catholicarum scholarum patroni coelestis renunciati "Summa theologica", editio altera romana ad emendatiores editiones impressa et noviter accuratissime recognita

Romae : Typographia Forzani et Socii, 1888−1894

Monograph

Printed  

LA-66

58

Les dix-sept mariages ou la colonie du bonheur

par M. Labenette, auteur des Hommes démasqués aux femmes

à Paris : Chez Capelle et Renand libraires commissionnaires, rue J.J. Rousseau, 1805 [An XIII]

Monograph

Printed  

LAP-206 (1-2)

Digital  

59

Du prétendu parallélisme entre les inscriptions cunéiformes et la genèse : Première partie : De la création au déluge : Thèse pour le doctorat présentée à la Faculté de théologie de Sorbonne

L'abbé Aurèle Quentin

Paris : 17, rue Bonaparte, 17 : H. Oudin, libraire-éditeur, 1885

Academic dissertation

Printed  

LA-170

60

Égypte ancienne

Par M. Champollion-Figeac ...

Paris : Firmin Didot Frères, 1839

Monograph

Printed  

LA-48

Other publications of the same work

61

L'Égypte musulmane et les fondateurs de ses monuments

par Mme R. L. Devonshire, attaché libre à l'Institut français d'archéologie orientale au Caire

Paris : Librairie orientale et américaine G. P. Maisonneuve, 1926 (Dijon : Maurice Darantière, 1926)

Monograph

Printed  

12-2-109

62

L'Egyptienne : roman ramsinite de la XIX° dynastie

Pierre Guédy, compositions hors texte de Ch. Atamian

Paris : Albert Méricant, Éditeur, [1903]

Monograph

Printed  

LAP-212

63

Essai sur l'histoire de l'islamisme

Par R. Dozy, traduit du hollandais par Victor Chauvin

Leyden : Brill ; Paris : G. P. Maisonneuve et Cie, 1879

Monograph

Printed  

LA-148

Other publications of the same work

64

Étude sur le Wadi Natroun, ses moines et ses couvents

Omar Toussoun

Alexandrie : Société de publications égyptiennes ; 1931

Monograph

Printed  

11-30-26

Other publications of the same work

65

Euclidis Elementorum geometricorum libri tredecim. Ex traditione doctissimi Nasiridini Tusini nunc primum Arabice impressi

Romae : Typographia Medicea, 1594

Monograph

Printed  

LA-1

Digital  

66

Eutychii aegyptii patriarchae orthodoxorum Alexandrini, Ecclesiae suae origines

Ex ejusdem arabico nunc primum typis edidit ac versione et commentario auxit Joannes Seldenus

Londini [Londres] : Prostant apud R and T Whitakerum : Excudebat Richardus Bishopus, 1642

Monograph

Printed  

LA-46

Other publications of the same work

67

Evolucionismo, monogenismo y pecado original

Manuel Cuervo

[S.l] : [s.n.], [1956?]

Monograph

Printed  

LA-110

68

Evolucionismo, poligenismo y exégesis bíblica

Maximiliano García Cordero

[S.l] : [s.n.], [1951?]

Monograph

Printed  

LA-110

69

Excursion en Orient : l'Égypte, le mont Sinaï, l'Arabie, la Palestine, la Syrie, le Liban

Par Ch. de Pardieu

Paris : Garnier frères, libraires, 1851

Monograph

Printed  

LA-118

70

Exercitatio grammatica linguæ arabicæ in caput alcorani LXIV quod inscribitur caput Fraudationis

Thomæ Erpenii

[S.l] : [s.n.], [1620?]

Monograph

Printed  

LA-112

71

¿Existe pluralidad de sentidos literales en la sagrada escritura?

Alberto Colunga

[S.l] : [s.n.], [1943?]

Monograph

Printed  

LA-110

72

Expedicion de los Catalanes y Aragoneses contra Turcos y Griegos dirigida a D. Juan de Moncada, Arzobispo de Tarragona

Por D. Francisco de Moncada

Madrid : Por D. Antonio de Sancha, 1777

Monograph

Printed  

LA-62

73

[Fagan ; Boindin]

[S.l] : [s.n.], [1795?]

Printed  

LA-111

74

Fer et feu au Soudan

Par R. Slatin Pacha, Traduit de la huitième édition allemande par G. Bettex

Le Caire : F. Diemer ; 1898

Monograph

Printed  

12-25-3

Other publications of the same work

75

Fragstuck deß [sic] Glaubens an die Calvinischen Predigkanten [sic] auß Schottem

Durch H. Johann Hayum Französisch gestellt, unnd [sic] von Sebastian Werro verteutschet

[Freyburg] : [s.n.], [1585]

Monograph

Printed  

LA-50

Other publications of the same work

76

The giant Cities of Bashan and Syria's holy Places

By J. L. Porter

Londres : Thomas Nelson and sons LTD, 1867

Monograph

Printed  

LA-151

77

Globus caelestis cufico-arabicus Veliterni Musei Borgiani

A Simone Assemano, illustratus, praemissa ejusdem de Arabum astronomia dissertatione, et adjectis duabus epistolis Cl. Josephi Toaldi

Patavii [Padoue] : Typis Seminari, 1790

Monograph

Printed  

LA-95

78

Grammaire arabe à l'usage des élèves de l'École spéciale des langues orientales vivantes : avec figures

Par A. I. Silvestre de Sacy

à Paris : Imprimerie impériale, 1810

Monograph

Printed  

LA-107 (1-2)

79

Le grand dictionnaire historique, ou le Mélange curieux de l'histoire sacrée et profane … : 1

Par Louis Morery...

à Paris : chez Denys Mariette : chez Jean-Baptiste Coignard ..., 1699−1704

Monograph

Printed  

LA-4

80

La guide des pêcheurs

Composée en espagnol par le Louis de Grenade, traduite de nouveau en françois par M. Girard

à Paris : chez Delaguette, libraire ..., 1738

Monograph

Printed  

LA-116

Other publications of the same work

81

El Hadgi : il pellegrino d'Islam nell' Hedgiaz e nel Jemen

G.B. Rossi

Rome : Lefebvre E. C. : Desclée, 1902

Monograph

Printed  

LA-147

82

Hierozoïcon, sive Bipartitum opus de animalibus Sacrae Scripturae, cujus Pars prior agit libris IV "De animalibus in genere et de quadrupedibus, viviparis et oviparis", Pars posterior agit libris VI "de avibus, serpentibus, insectis, aquaticis et fabulosis animalibus agit" : cum indice septuplici ...

Authore Samuele Bocharto

Lugduni Batavorum : Apud Cornelium Boutesteyn & Samuelem Luchtmans ; Trajecti ad Rhenum : Apud Guilielmum vande Water, 1712

Monograph

Printed  

LA-3

83

Histoire d'Angleterre

Par Rapin Thoyras

à La Haye : chez Alexandre de Rogissart, 1724−1727

Monograph

Printed  

LA-73

84

Histoire de Bagdad dans les temps modernes

Par Clément Huart

Paris : Ernest Leroux, 1901

Monograph

Printed  

LA-141

85

Histoire de France : 01

[Par M. Velly, M. Villaret, M. Garnier ... [et al.]]

à Paris : chez Saillant et Nyon ... : chez Desaint ... : chez [la] veuve Desaint ... : chez Nyon l'aîné ... : chez Nyon l'aîné, et fils ..., 1770−1798

Monograph

Printed  

LA-36

86

Histoire de Thucydide, fils d'Olorus : 1

Traduite du grec par Pierre-Charles Levesque

à Paris : J. B. Gail : P. F. Aubin, 1795

Monograph

Printed  

LA-86

Other publications of the same work

87

Histoire de Tunis

Par J. J. Marcel, précédée d'une description de cette régence par Louis Frank

Paris : Firmin didot frères, éditeurs, 1851

Monograph

Printed  

LA-120

88

Histoire des Arabes

Par Clément Huart

Paris : Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1912−1913

Monograph

Printed  

LA-140 (1-2)

89

Histoire des empereurs et des autres princes qui ont régné durant les six premiers siècles de l'Église, de leurs guerres contre les Juifs, des écrivains profanes, et des personnes les plus illustres de leur temps : justifiée par les citations des auteurs originaux, avec des notes pour éclaircir les principales difficultez [sic] de l'histoire

Par Lenain de Tillemont

Venise : chez Francois Pitteri ..., 1732

Monograph

Printed  

LA-6

90

Histoire des grands vizirs Mahomet Coprogli Pacha et Ahcmet Coprogli Pacha : Celle des trois derniers grands seigneurs, de leurs sultanes, & principales favorites avec les plus secrettes intrigues du serrail : Et plusieurs autres particularitez des guerres de Dalmatie, Transilvanie, Hongrie, Candie, et Pologne : Avec le plan de la bataille de Cotzchin

[Sieur de Chassepol]

à Paris : Chez Estienne Michallet ruë Saint Jacques, à l'Image Saint Paul, proche la Fontaine S. Severin, M. DC. LXXVI. [1676]

Monograph

Printed  

LAP-214

Digital  

91

Histoire des Osmanlis et de la monarchie espagnole pendant les XVIe et XVIIe siècles

traduit de l'allemand par Léopold Ranke, accompagné de notes par J.-B. Haiber

Paris : Debecourt, 1839

Monograph

Printed  

LA-146

Other publications of the same work

92

Histoire des papes et souverains chefs de l'Église : Contenant les affaires plus memorables advenuës sous l'authorité du Sainct Siege appostolique, depuis S. Pierre premier pontife romain iusques à Paul V. Le tout fidellement recueilly de divers historiens, et de plusieurs tiltres, memoires, et chroniques non encores imprimées

Par André du Chesne

à Paris : Chez iacqves villery, libraire iuré ..., 1645

Monograph

Printed  

LA-103

93

Histoire des Sarrasins, contenant leurs premières conquêtes et ce qu'ils ont fait de plus remarquable sous les onze premiers khalifes ou successeurs de Mahomet

de Simon Ockley, traduit de l'anglois [par Augustin-François Jault]

à Paris : chez Nyon fils ..., 1748

Monograph

Printed  

LA-26

Other publications of the same work

94

Histoire des sultans mamelouks de l'Égypte

Écrite en arabe par Taki-Eddin-Ahmed-Makrizi, traduite en français et accompagnée de notes philologiques, historiques, géographiques par M. Quatremère

Londres : The Oriental translation Fund, 1845

Monograph

Printed  

LA-38

Other publications of the same work

95

Histoire du grand Genghizcan [Genghis Khan], premier empereur des anciens Mogols et Tartares ...

Traduite et compilée de plusieurs auteurs orientaux et de voyageurs européens ... par feu M. Pétis de la Croix ...

à Paris : dans la boutique de Claude Barbin : chez la veuve Jombert ..., 1710

Monograph

Printed  

LA-27

96

History of the Dominion of the Arabs in Spain

J. A. Condé, translated from the Spanish by Jonathan Foster

Londres : Henry G. Bohn, 1855

Monograph

Printed  

LA-150

97

The History of Mohammedanism and its Sects

By W. Cooke Taylor

Londres : John W. Parker, 1851

Monograph

Printed  

LA-159

98
Monograph

Printed  

99

The History of the Saracens : Lives of Mohammed and his Successors to the death of Abdalmelik, the eleventh Caliph

By Simon Ockley

Londres : Henry G. Bohn, 1848

Monograph

Printed  

LA-156

Other publications of the same work

100

Horæ Hebraicæ Et Talmudicæ In Qvatuor Evangelistas Cum Tractatibus Chorographicis, Singulis Suo Evangelistæ Præmissis ...

Johannis Lightfooti

Lipsiae [Leipzig] : Sumptibus Hæredum Friderici Lanckisii, 1675 (Lipsiae [Leipzig] : Typis Johannis Coleri)

Monograph

Printed  

LA-84

Resource type      
Production type      
Language      
Creator | 233      
Editor | 51      
Translator | 32      
Publisher | 204