Works by Ḥusayn, Ṭāhā, 1889‒1973  as honouree | 3 Category Date

إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين

Lḥabābī, Muḥammad ʿAzīz, 1922‒1993 / Pellat, Charles, 1914‒1992 / ʿAbd al-Wahāb, Ḥasan, 1884‒1968

Monograph
  • Gregorian  1962?

Editions 1

ذكرى طه حسين

al-Sibāʿī, Yūsuf, 1917‒1978 / Kāmil, ʿAbd al-ʿAzīz / al-Sādāt, Muḥammad Anwar, 1918‒1981

Monograph
  • Gregorian  1977?

Editions 1

مظاهر من المنهج الوضعي في الخطاب التاريخي عند طه حسين

al-Jaminī, 'Umar Muqdād

Monograph
  • Gregorian  1993?

Editions 1