Works by al-Qālī, Ismāʿīl ibn al-Qāsim, 893?‒967  as author | 14 Category Date

أفعل من كذا

Early work
 • Gregorian  10th century

Editions 2

الإبل ونتاجها وما تصرف منها ومعها

Early work
 • Gregorian  before 967
  Hegirian  before 356
Status unknown

البارع في اللغة

Early work
 • Gregorian  10th century

Editions 1

تبويب لحن العامة لأبي حاتم السجستاني

Early work
 • Gregorian  before 967
  Hegirian  before 356
Status unknown

تعليقات على أدب الكتاب لابن قتيبة الدينوري

Article
 • Gregorian  10th century

Editions 1

تفسير القصائد والمعلقات وتفسير إعرابها ومعانيها

Early work
 • Gregorian  before 967
  Hegirian  before 356
Status unknown

الخيل وشياتها

Early work
 • Gregorian  before 967
  Hegirian  before 356
Status unknown

Kitāb al-amālī

Early work
 • Gregorian  10th century

Editions 4

كتاب حلي الإنسان

Early work
 • Gregorian  before 967
  Hegirian  before 356
Status unknown

كتاب ذيل الأمالي والنوادر

Early work
 • Gregorian  10th century

Editions 1

كتاب فعلت وأفعلت

Early work
 • Gregorian  before 967
  Hegirian  before 356
Status unknown

كتاب النوادر

Early work
 • Gregorian  10th century

Editions 1

مقاتل الفرسان

Early work
 • Gregorian  before 967
  Hegirian  before 356
Status unknown

المقصور والممدود

Early work
 • Gregorian  10th century

Editions 2