Person

Muḥammad ibn ʿAlī Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī, ‒1044Language

Arabic

Gender

Male

Death

 • Date Hegirian Rabīʿ II 436 Gregorian October - November 1044

  Place بغداد

Profession

متكلم معتزلي  —  أصولي  —  فقيه  —  فيلسوف

Activity

علم الكلام  —  أصول الفقه  —  الفلسفة  —  المنطق

Title

أبو الحسين البصري  —  شيخ المعتزلة

Residence

بغداد  —  البصرة

References

11

ISNI

VIAF

BnF

IdRef

AKid   A23970 updated at 2016-10-03

Access points | 8

Authorized

 • Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī, Muḥammad ibn ʿAlī, ‒1044

 • أبو الحسين البصري، محمد بن علي، ‒1044

Variant

 • Abū 'l-Ḥusayn al-Baṣrī, ‒1044

 • Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī, ‒1044

 • ابن الطيب، محمد بن علي البصري، ‒1044

 • البصري، محمد بن علي بن الطيب، ‒1044

SVAP Specialized variant access point
 • Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī (436/1044) (Abū al-Ḥusayn) Muḥammad ibn ʿAlī ibn al-Ṭayyib al-Baṣrī al-Muʿtazilī

 • أبو الحسين البصري (436\1044) (أبو الحسين) محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي

Production | 13

Social network of this agent | 5