Works by Muǧāhid, Zākī Muḥammad, 1904‒1980  as author | 4
1

الأخبار التاريخية في السيرة الزكية

Work
1379 1959 Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
2

Al-aʿlām al-šarqiyyaẗ fī al-māʾaẗ al-rābiʿaẗ ʿašraẗ al-hiǧriyyaẗ

Work
1927 1347 Single work   ➥ Monograph : Editions | 2
3

قاموس في تراجم أعلام الشرق والغرب قديما وحديثا

Work
1929 Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
4

Manāqib al-Bayyūmī muʾassis al-ṭarīqa al-bayyūmiyya

Work
195* Single work   ➥ Monograph : Editions | 1