Works by Abū Šāma al-Maqdis, ʿAbd al-Raḥmān ibn Ismāʾīl, 1202‒1267  as compiler | 1
1

نزهة المقلتين في سيرة الدولتين العلائية والجلالية

Work
7th century 13th century Single work   ➥ Early work : Editions | 1