Works by Sayılı, Aydın, 1913‒1993  as author | 21
1

Abdülhamid ibn Türk'ün katışık denklemlerde mantıkî zaruretler adli yazısı ve zamanın cebri

Work
1997? Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
2

Al Fârâbî's article on alchemy

Work
1951 Single work   ➥ Article : Editions | 1
3

Al Qarāfi and his explanation of the rainbow

Work
2001? Single work   ➥ Article : Editions | 1
4

ʿAlâ ad-Dîn al-Manṣûr's poem on the Istanbul observatory

Work
1998? Single work   ➥ Article : Editions | 1
5

Al-Bayruni and the history of science

Work
1973? Single work   ➥ Article : Editions | 1
6

Ebû Nasr il-Fârâbî'nin halâ üzerine makalesi

Work
20th century Single work   ➥ Early work : Editions | 1
7

Fârâbî'nin halâ hakkındaki risâlesi

Work
1999? Single work   ➥ Monograph : Editions | 1 ; Translations | 1

Relationships with other works | 1

8

Fârâbî'nin simyanin lüzûmu hakkindaki risâlesi

Work
2001? Single work   ➥ Article : Editions | 1
9

Fârâbî'nin tabiat ilminin kökleri hakkinda yüksek makaleler kitabı

Work
1951 Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
10

Gâzân Han Rasathanesi

Work
1998? Single work   ➥ Article : Editions | 1
11

Islam and the Rise of seventeenth century Science

Work
2005? Single work   ➥ Article : Editions | 1
12

Observatory in islam

Work
1981 Single work   ➥ Monograph : Translations | 1
13

The observatory in Islam

Work
1960 Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
14

Thâbit ibn Qurra's Generalization of the Pythagorean Theorem

Work
1998? Single work   ➥ Article : Editions | 1
15

The Turks in Khurasan and Transoxania at the time of the arab conquest

Work
1945 Single work   ➥ Article : Editions | 1
16

Turks in the Middle East before the Saljuqs

Work
20th century Single work   ➥ Article : Editions | 1
17

Tycho Brahe sistemi hakhinda XVII. asir başlarina ait Farsça bir yazmal/An early seventeenth century Persian manuscript on the Tychonic system

Work
1998? Single work   ➥ Article : Editions | 1
18

Uluğ Bey ve Semerkanddeki ilim faaliyeti hakkında Gıyasüddin-i Kâşî'nin mektubu

Work
1998? Single work   ➥ Article : Editions | 1
19

Uluğ bey ve semerkanddeki ilim faaliyeti hakkinda giyasüddin-i kâşî'nin mektubu

Work
1985? Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
20

خواجة نصير طوسي ورصدخانه مراغه

Work
1998? Single work   ➥ Article : Editions | 1
21

روش علمي أبو علي سينا

Work
1953? Single work   ➥ Article : Editions | 1
Work type      
Form of work      
Intention      
Language      
Script      
Intended audience      
Creator | 3