Works by Sayılı, Aydın, 1913‒1993  as author | 21
1

Abdülhamid ibn Türk'ün katışık denklemlerde mantıkî zaruretler adli yazısı ve zamanın cebri

Work
1997? Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
2

Al Fârâbî's article on alchemy

Work
1951 Single work   ➥ Article : Editions | 1
3

Al Qarāfi and his explanation of the rainbow

Work
2001? Single work   ➥ Article : Editions | 1
4

ʿAlâ ad-Dîn al-Manṣûr's poem on the Istanbul observatory

Work
1998? Single work   ➥ Article : Editions | 1
5

Al-Bayruni and the history of science

Work
1973? Single work   ➥ Article : Editions | 1
6

Ebû Nasr il-Fârâbî'nin halâ üzerine makalesi

Work
20th century Single work   ➥ Early work : Editions | 1
7

Fârâbî'nin halâ hakkındaki risâlesi

Work
1999? Single work   ➥ Monograph : Editions | 1 ; Translations | 1

Relationships with other works | 1

8

Fârâbî'nin simyanin lüzûmu hakkindaki risâlesi

Work
2001? Single work   ➥ Article : Editions | 1
9

Fârâbî'nin tabiat ilminin kökleri hakkinda yüksek makaleler kitabı

Work
1951 Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
10

Gâzân Han Rasathanesi

Work
1998? Single work   ➥ Article : Editions | 1
Work type      
Form of work      
Intention      
Language      
Script      
Intended audience      
Creator | 3