Expressions by Aydemir, İbrahim  as editor of compilation | 1
1

الرسالة الولدية في آداب البحث والمناظرة : تأليف محمد بن أبي بكر المرعشي الحنفي الصوفي المعروف بساجقلي زاده : ومعه شرح عبد الوهاب، للسيد عبد الوهاب بن حسين بن ولي الدين الآمدي

المحرر : إبراهيم آيدمير, التصحيح والتحقيق : إبراهيم الحراني ومحمد الدياربكري

إسطنبول : المكتبة الهاشمية, 2012

Early work

Printed  

9-784/7-11

Creator | 1      
Editor | 3      
Publisher | 1