Expressions by الدويري، متري  as translator | 1
1

مقام المسيح المكين في إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الغزالي

جمعه صموئيل زويمر, [مقدمة المعرب متري الدويري]

القاهرة : مطبعة النيل المسيحية, 1928

Monograph

Printed  

9-200-100

Other publications of the same work