Expressions by Dār al-kutub al-ʿilmiyya (Bayrūt)  as foreword | 1
1

عقد الدرر في أخبار المنتظر

تأليف يوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز المقدسي الشافعي السلمي، من علماء القرن السابع, حققه و علق عليه لجنة من العلماء بإشراف الناشر

بيروت : دار الكتب العلمية، 2009

Early work

Printed  

Other publications of the same work

Creator | 1      
Editor | 1      
Publisher | 1