Expressions by سميعى، احمد  as translator | 5
1

بخشى از تاريخ الصوفيهٔ سلمى مستخرج از تاريخ بغداد

[ابوعبد الرحمن سلمى ], [نوشتهٔ لويى ماسينيون ؛ ترجمهٔ احمد سميعى]

in مجموعهٔ آثار ابوعبد الرحمن سلمى : بخثهايى از حقائق التفسير ورسائل ديگر / گردآورى نصر الله پورجوادى، محمد سورى

Article

Printed  

9-751/10-70

2

تفسير ابو الحسين نورى

[نوشتهٔ بل نويا ؛ ترجمهٔ احمد سميعى]

in مجموعهٔ آثار ابوعبد الرحمن سلمى : بخثهايى از حقائق التفسير ورسائل ديگر / گردآورى نصر الله پورجوادى، محمد سورى

Early work

Printed  

9-751/10-70

3

تفسير ابى العباس بن عطاء

[نوشتهٔ بل نويا ؛ ترجمهٔ احمد سميعى]

in مجموعهٔ آثار ابوعبد الرحمن سلمى : بخثهايى از حقائق التفسير ورسائل ديگر / گردآورى نصر الله پورجوادى، محمد سورى

Early work

Printed  

9-751/10-70

Other publications of the same work

4

تفسير امام جعفر صادق

نوشتهٔ بل نويا ؛ ترجمهٔ احمد سميعى

in مجموعهٔ آثار ابوعبد الرحمن سلمى : بخثهايى از حقائق التفسير ورسائل ديگر / گردآورى نصر الله پورجوادى، محمد سورى

Early work

Printed  

9-751/10-70

5

تفسير حسين بن منصور حلاج

[نوشتهٔ بل نوپا ؛ ترجمهٔ احمد سميعى]

in مجموعهٔ آثار ابوعبد الرحمن سلمى : بخثهايى از حقائق التفسير ورسائل ديگر / گردآورى نصر الله پورجوادى، محمد سورى

Early work

Printed  

9-751/10-70

Other publications of the same work

Creator | 5      
Editor | 2      
Translator | 1