Expressions by ʿAṭiyya, Aḥmad ʿAbd al-Ḥalīm  as translator | 1
1

الفلسفة المقارنة، التصوف والظاهريات

هنري كوربان, ترجمة ودراسة د. أحمد عبد الحليم عطية

القاهرة : مجاز للترجمة والنشر، 2019

Monograph

Printed  

8-90-42

Creator | 1      
Translator | 1      
Publisher | 1