Expressions by al-Dālī, Muḥammad Aḥmad  as related person | 1
1

الإبانه في تفصيل ماءات القرآن : وتخريجها على الوجوه التي ذكرها أرباب الصناعة

صنعه جامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسن الأصبهاني الباقولي (542هـ), حققه، وأستدرك ما فاته من الماءات، وخرج ما فيه، وشرحه، وناقشه، وكتب حواشيه، ووضع فهارسه محمد أحمد الدالي

دمشق : دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع, 2014

Early work

Printed  

9-311-444

Creator | 1      
Editor | 1      
Publisher | 1