Expressions by al-ʿAskarī, al-Ḥasan ibn ʿAbd Allāh, ‒after 1005  as commentator | 2
1

ديوان أبي محجن الثقفي وشرحه لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن شهل

in Primeurs arabes / Présentées par le Comte de Landberg

Early work

Printed  

9-502/2-38

2

شرح ديوان أبي محجن الثقفي

تأليف أبي هلال العسكري (395هـ), تحقيق يوسف عبد الوهاب

الجيزة : مكتبة القرآن، 1995

Early work

Printed  

9-518-97

Resource type      
Creator | 1      
Editor | 1      
Publisher | 1