Expressions by al-Ḥujayrī, Muḥammad, 1949‒  as translator | 1
1

أعمال السجزي الرياضية : هندسة المخروطات ونظرية الأعداد في القرن العاشر الميلادي

رشدي راشد, ترجمة محمد يوسف الحجيري ؛ مراجعة بدوي المبسوط

بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية، 2008

Monograph

Printed  

9-763/2-189

Creator | 2      
Editor | 1      
Translator | 1      
Publisher | 1