Expressions by Tadmurī, ʿUmar ʿAbd al-Salām, 1940‒  as editor of compilation | 1
1

المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع : الجزء الثاني (ج-ذ) المستدرك 1

صنعه عمر عبد السلام تدمري

القاهرة : معهد المخطوطات العربية ; 1997

Monograph

Printed  

9-70-32

Other publications of the same work

Creator | 1      
Editor | 1      
Publisher | 1