Expressions by التطاوي، عبد الله  as foreword | 1
1

المنتخب من أدب العرب

جمعه وشرحه طه حسين، أحمد الإسكندري، أحمد أمين، علي الجارم ، عبد العزيز البشري ، أحمد ضيف, تقديم عبد الله التطاوي

القاهرة : وزارة الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2001

Early work

Printed  

Other publications of the same work

Resource type      
Creator | 6      
Editor | 1      
Publisher | 1