Expressions by الشواربي، إبراهيم أمين، 1909‒  as revision | 1
1

راحة الصدور وآية السرور : في تاريخ الدولة السلجوقية

ألفه بالفارسية محمد بن علي سليمان الراوندي, نقله ﻷى العربية إبراهيم أمين الشواربي، عبد النعيم محمد حسنين، فؤاد عبد المعطي الصياد, راجعه ونشر مقدماته إبراهيم أمين الشواربي

القاهرة : دار القلم ; 1960

Monograph

Printed  

9-822-19

Other publications of the same work

Creator | 1      
Editor | 1      
Translator | 3      
Publisher | 1