Expressions by Platti, Emilio Giuseppe, 1943‒2021  as commentator | 1
1

La théologie de l'incarnation dans l'œuvre de Yaḥyā B. ‘Adī : textes et étude

Verhandeling aangeboden tot het verkrijgen van de graad van doctor in de Oosterse Filologie en Geschiedenis door Emilio Platti, promotor A. van Roey

[s.n.], 1980

Academic dissertation

Printed  

0-2-8