Expressions by Abdel Muttalib, Refaat Fawzi, 1940‒  as editor of compilation | 1
1

حديث الإمام سفيان بن عيينة

برواية الإمام الشافعي, جمع وترتيب وتخريج رفعت فوزي عبد المطلب

بيروت : دار المقتبس, 2015

Early work

Printed  

9-332-240

Creator | 2      
Editor | 1      
Publisher | 1