Person | rdac:C10004
Cataloguing Language  |  Arabic

فهد بن عبد العزيز العسكر


Data format Public

Language

Arabic

Gender

Male

Profession

عميد البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Diamond   A 95301

Created at 21-02-2017 by Justine Mikhail (IDEO)

Updated at 21-02-2017 by Justine Mikhail (IDEO)


Access points | 1

Authorized

Publication | 3

Production | 3