Person

عبيد الله بن أحمد الميكالي، ‒1044Language

Arabic

Gender

Male

Death

  • Date Hegirian 10 Ḏū al-Ḥiǧǧa 436 Gregorian 28 June 1045

Profession

شاعر  —  أديب  —  أمير

Activity

الشعر  —  الأدب  —  الإمارة

Residence

خراسان

Biography

  • كان أوحد خراسان في ذلك العصر أدبا وفضلا ونسبا، حسن الخلق مليح الوجه والشمائل، كثير القراءة، دائم العبادة، سخي النفس.

References

3

ISNI

VIAF

AKid   A6043 updated at 2019-01-16

Access points | 3

Authorized

  • الميكالي، عبيد الله بن أحمد، ‒1044

Variant

  • الميكالي، عبد الرحمن بن أحمد، ‒1044

SVAP Specialized variant access point
  • الميكالي (436\1044) (أبو الفضل) عبيد الله بن أحمد بن علي النيسابوري

Publication | 15

Production | 7

Social network of this agent | 1