Person | rdac:C10004
Cataloguing Language  |  Arabic

يوسف الحزيمري


Data format Public

Language

Arabic

Gender

Male

Country associated

Morocco

Biography

  • حاصل على شهادة الإجازة في الآداب شعبة الدراسات الإسلامية بتطوان ودبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة عبد الملك السعدي كلية الآداب والعلوم الإنسانية تطوان ودبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة القرويين كلية أصول الدين تطوان ودكتوراه في الآداب جامعة عبد الملك السعدي كلية الآداب والعلوم الإنسانية تطوان

Bibliography

Diamond   A 114527

Created at 03-09-2021 by Mohamed Kamal (IDEO)

Updated at 03-09-2021 by Mohamed Kamal (IDEO)


Access points | 1

Authorized

  • الحزيمري، يوسف

Publication | 1

Production | 1