Person
Cataloguing Language  |  Arabic

إسماعيل بن علي القديمي


Data format Public

Language

Arabic

Gender

Male

Profession

إمام وخطيب الجامع الكبير بالمعروفية - الحديدة، وومدرس الفقه الشافعي فيه

Activity

تحقيق كتب التراث العربي الإسلامي

Diamond   A 114132

Created at 13-08-2021 by Amr Zakariya (IDEO)

Updated at 13-08-2021 by Amr Zakariya (IDEO)


Access points | 1

Authorized

Publication | 1

Production | 1