Person | rdac:C10004
Cataloguing Language  |  Arabic

محمد بن صالح بن هادي السماوي، بعد 1795‒1825


Data format Public

Language

Arabic

Gender

Male

Date of birth

  • 1795-1796 after Gregorian

    after 1210 Hegirian

Date of death

  • 25 August 1825 Gregorian

    10 Muḥarram 1241 Hegirian

Place of death

الحديدة، اليمن

Nationality

Yemen

Profession

من مجتهدي الزيدية  —  برع في العلوم الرياضية والطبيعية والالهية، وتفوق في الفقه وأصوله والحديث

Biography

  • أوغر عليه صدر المهدي (عبد الله بن أحمد) فضرب بالجريد، ونفي إلى كمران ثم اعتقل مدة في الحديدة واستفتى فيه المهدي بعض الفقهاء فأفتوا بقتله فضربت عنقه، وصلب مدة، ودفن في بندر الحديدة

Identifier

VIAF
Bibliography

2

Diamond   A 105728

Created at 29-01-2020 by Mohamed Kamal (IDEO)

Updated at 10-02-2020 by Mohamed Malchouch (IDEO)


Access points | 2

Authorized

Variant

Publication | 1

Production | 1

Collaborator | 2